Enligt Ekot har Thomas Bodström uppmanat polisen att ihop med internetleverantörer se över hur det hela skulle kunna lösas. Däremot finns inga planer på att införa en lagändring för att komma åt problemet. Trafficking är mer komplicerat än barnpornografi eftersom det är inte är brottsligt om kvinnorna väljer att sexannonsera på nätet. Detta gör det mycket svårt att avgöra om det handlar om ren människohandel eller koppleriverkamhet.

Lätt att hitta annonser
Enligt Ekot är det Thomas Ekman på västsvenska polisens traffickinggrupp som legat på Thomas Bodström om ett filter kring traficking. Enligt honom är det idag väldigt enkelt att via webbhotell hitta en mängd annonser med flickor från Ryssland, Estland och Rumänien. Och det är mycket vanligt att det går att träffa flickorna i lägenheter i svenska städer, enligt Ekot.

Inom ett par veckor ska Thomas Bodström träffa rikspolischefen för att diskutera eventuella åtgärder.