1 Enligt en omfattande genomgång av it-, telekom- och teknikkonsultsektorn i Skåne som nyhetsbyrån Rapidus gjort växte konsultbolagens totala personalstyrka med 523 personer, motsvarande 21 procent, under 2004. Även utvecklingen under 2005 fortsätter att vara stark.

Enligt samma undersökning accelererade antalet rekryteringar under slutet av 2004. De flesta rekryteringarna, 328 av de 523 nyanställda, hade gjorts under andra halvan av året.

2 Det finns cirka 12 000 it-företag med sammanlagt drygt 100 000 anställda i Öresundsregionen. Tillsammans omsätter de drygt 200 miljarder kronor. I regionen arbetar cirka 500 it-forskare vid universiteten och de tekniska högskolorna i Sverige och Danmark.

3 Sony Ericssons och Ericssons satsningar är avgörande, vilket den starka återhämtningen för telekomkonsulterna visar. Det samma gäller Ideon. I dag har Ericsson 750 anställda i området. I dag finns det cirka 200 företag i Ideon som tillsammans sysselsätter cirka 2100 personer.

4 Ideon startades i nära samarbete med Lunds universitet. Kända företag som har utvecklats där är Ericsson Mobile Communications, Axis, Opsis, Framfab, -AU-System och Bioinvent. En dryg tredjedel av företagen är verksamma inom it. Ideon grundades 1983 i samband med att flera av de skånska basnäringarna skar ned eller upphörde med verksamheten.

Kändast är nog Kockums fall. 1840 grundade Frans Henric Kockum Kockums Mekaniska Verkstad och under 1950-talet var dess storhetstid. Som ett av de största varven i världen sjösattes lastfartyg efter lastfartyg. Det som blev kvar i det klassiska varvsområdet omfattar i dag 300 anställda.

5 Öresundsregionen omfattar på den svenska sidan Skåne län och på den danska Själland. Totalt bor här 3,6 miljoner människor. I Malmö bor 267 000, i Köpenhamn 501 000. Statistiken visar att allt fler danskar bosätter sig i Malmö, men har kvar arbetet i Köpenhamn. 2004 valde cirka 3 100 danskar att flytta till Sverige.

Det finns även en rörelse åt andra hållet, men de höga bostadspriserna i Köpenhamn är ett hinder. I medeltal pendlar totalt cirka 7 000 personer på vardagarna mellan Köpenhamn och Malmö (alla färdsätt).

6 Under 2004 passerade i medeltal 11 800 fordon bron varje dag. Det var 14 procent fler än 2003, enligt Öresundsbro konsortiet. -
I dag går 63 procent av den totala Öresundstrafiken över bron. 29 procent av personbilsresenärerna uppgav 2004 att syftet med resan var affärer, 20 procent pendling.

7 De tio största arbetsgivarna i Malmö
är: 1 Malmö kommun, 2 Skåne läns landsting, 3 Skanska, 4 Posten Sverige, 5 ISS Sverige, 6 Malmö högskola, 7 Rikspolisstyrelsen, 8 Samhall, 9 Pågen och 10 Banverket.

8 De fem största it-arbetsgivarna är enligt kommunen: Teliasonera, Flextronics International, Cap Gemini Sverige, Tietoenator Telecom Operators och WM-data utilities.

9 De fem största arbetsgivarna i Lund: Lunds Kommun, Region Skåne, Lunds universitet, Tetrapak, Astrazeneca.

10 Fem it-profiler:
Dan Olofsson, "Skånes it-kung", ligger bakom konsultbolag som Teleca och Sigma, Epsilons grundare, Ray Muritsson, vd på Axis (har gått om grundaren Mikael Karlsson), Mats Lindoff, teknikchef på Sony Ericsson, Jonas Birgersson, vd på Labs2, tidigare vd på Bredbandsbolaget, Christer Fåhraeus, ordförande i Anoto.

11 Fem uppstickare:

- Mikael Kretz, vd på Create, nyligen uppköpt av Know IT.

- Sam Aston
, vd på databasföretaget Apptus.

- Sebastian Merlöv
, tidigare vd på Brimstone och Virtual Business House och en av grundarna till Absalon.

- Måns Hultman
, vd på Qliktech i Lund.

- Katarina Lanseus
, regionchef Tietoenator.