Den senaste värvningen i raden kom i veckan då Telenor meddelade att man anställt verksjuristen Martin Sjöberg från PTS som har varit med i förarbetet till lagen om elektronisk kommunikation, den lag som ligger till grund för regleringar som teleoperatörerna kan drabbas av. Efter att ha arbetat med regulatoriska frågor och domstolsprocesser mot teleoperatörer på PTS går Sjöberg nu över till arbeta med ungefär samma saker, fast för Telenors räkning.

Telenors chefsjurist Ola Hansson säger att rekryteringen kommer att höja bolagets kompetens ytterligare när det gäller teleregleringar. Ola Hansson berättar att teleregleringsfrågorna blivit affärsmässigt allt viktigare för teleoperatörer. Tidigare la man ut en stora delar av arbetet på externa advokatbyråer. Men i dag är trenden istället att alla rättsprocesser och överklaganden som följer i teleregleringarnas spår blir en allt viktigare del av den affärskritiska verksamheten som operatörerna helst vill sköta om själva.

Då blir det viktigt att värva fler egna teleregleringsexperter som besitter de rätta kunskaperna för att exempelvis sköta regleringstvister med PTS. Och var hittar man de vassaste experterna på området, om inte på PTS – den myndighet som oftast befinner sig på motståndarsidan och som utarbetar och beslutar om alla teleregleringar mot teleoperatörer.

– Det är inte många andra som besitter den här specifika regulatoriska kunskapen. Marknaden där man hittar den kompetensen är väldigt liten, säger Ola Hansson.

Tidigare i år gjorde Tele2 en liknande värvning från PTS. Då handlade det projektledaren Stefan Backman, som innan han lockades över till Tele2 var en av de ledande personerna i en stor PTS-utredning om konkurrensen på bredbandsmarknaden. Utredningen utmynnade bland annat i förslaget att dela Telia.

Även 3g-operatören Tre och Teliasonera har rekryterat teleregleringsexperter från PTS för att förstärka sina regulatoriska avdelningar.

På PTS har man strikta rutiner för vad som händer när någon av de anställda bestämt sig för att byta sida och hoppa över till en teleoperatör. Marianne Hellbom, chef för PTS personalavdelning, säger att den anställda stängs av från allt arbete på myndigheten i princip på dagen. Det är bara att städa rummet och lämna lokalerna. Sedan får man i allmänhet sitta hemma och vänta under hela uppsägningstiden, berättar hon.

Fakta

Här är några av PTS teleregleringsspecialister som teleoperatörerna värvat över till sitt läger:

  • Martin Sjöberg, jurist på PTS värvad till Telenor.
  • Stefan Backman, projektledare på PTS, värvad till Tele2.
  • Ann Ekstrand, jurist på PTS, värvad till Teliasonera.
  • Mikael Grape, PTS, värvad till Tele2.
  • David Mothander, PTS, värvad till 3g-operatören Tre.