Under tre månader ska forskare på ett lab i Pasadena, styra runt roven och undersöka mars yta med hjälp av javaprogrammet Science Activity Planner. Programmet matar in rådata från rovern och bygger sedan upp en 3D-miljö som forskarna sedan kan använda för att lägga upp bilens dagsrutter.

Nasa anser att fördelen med java är att så många kan ta del av resultatet över hela världen. Sedan första januari ligger en kopia av programmet ute på Nasas hemsida för nedladdning, tillsammans med uppdateringar för bilens framfart.