Miljöförändringar i älv granskas
Ulf Båmstedt på Umeå marina forskningscenter utvecklar ett sensornät som ska utplaceras i vattnet i Öre älvs utflöde. Det ska mäta bland annat kunna mäta miljöförändringar.

Tidigare har sådan övervakning skett från mycket dyra bojar med radiosändare som ofta kommunicerar med satelliter. Det insamlade materialet har inte varit allmänt tillgängligt.

Billigare sensorer gör det möjligt att stoppa ned ett större antal sensorer. De trådlösa sensorernas sätt att kommunicera är också billigare och mer lätthanterligt. Projektet stöds av Vinnova.


Tredimensionell mätning av värmen i bilen
Bilindustrin är intresserad av trådlösa sensornät. De kan bland annat användas för mätning av värme och ventilation i bilkupéer. Insidan av en bilkupé är uppenbarligen tredimensionell, så en bra återgivning av mätdata bör se tredimensionell ut.

Forskaren Olov Ståhl på Sics har utvecklat ett program som ger en bild av mätvärden i ett tredimensionellt nät.


Minimalistisk tcp/ip-version
Trådlösa sensorer kör enklast möjliga operativsystem och enklast möjliga kommunikation. Men någonstans måste de anslutas till vanliga datornät.

Forskaren Adam Dunkels på Sics har därför gjort en minimalistisk version av internetprotokollet tcp/ip för sensornät. Det blir fyra kilobyte kompilerad kod - en tjugondel av motsvarande för Linux.

Det finns ett antal knep att ta till. Om sensorerna ska vara orörliga kan man till exempel baka in positionskoordinaterna i ip-adressen. Dunkels har också varit med och utvecklat ett operativsystem för trådlösa sensorer vid namn Contiki.


Sensornäten ska hålla reda på fienden
Niklas Bergman på Saabtech utvecklar trådlösa sensornät åt det svenska försvaret. Ett mål är att utveckla ett sensornät som kan utplaceras i en byggnad och som kan hålla reda på var fienden finns, var egna soldater finns och vilka lokaler som redan är säkrade.

Det ska också kunna varsko de andra ifall någon blir skadad.


Minskad väntan sparar ström
Laura Feeney på Sics har studerat energiförbrukningen i sensornät.

Hon har kommit fram till att mottagarna drar mycket ström när de väntar på signaler.

Hittills har operativsystem som TinyOS försökt minska effektförbrukningen genom att koncentrera sändningarna till någon millisekund per sekund.

Men det är lika viktigt att koncentrera mottagningen så att mottagaren kan vara helt avstängd större delen av tiden.


Ventilationen övervakas enklare
Göran Hasse använder sensornät för att övervaka värme och ventilation i fastigheter.

Varje nytt ventilationssystem har en inkörningsperiod på ungefär ett år.

Under den tiden måste man mäta och justera.

Trådlösa sensornät är idealiska för den uppgiften. De är lätta att placera ut, lätta att flytta och ta bort, man slipper dra sladdar - det skulle bli kilometervis - och räckvidden är idealisk.