Konsten att skriva arga lappar kan få ett nytt uppsving tack vare Datainspektionens senaste beslut. Efter en granskning av ett bostadsbolag i Eslöv slår myndigheten fast att det inte är tillåtet att använda loggfilerna från det elektroniska nyckelsystemet för att spåra vilken lortgris som har smutsat ner i tvättstugan.

”Bolaget använder sig av passageloggar då en tvättstuga är så grovt ostädad att nästkommande hyresgäst inte anser sig kunna utföra sin tvättning”, står det i Datainspektionens beslut.

Inte ok, enligt Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen.

– Elektroniska nycklar ska användas för att öppna och stänga dörrar. Vår grundinställning är därför att man ska vara restriktiv med hur informationen i passageloggarna används, säger han i en kommentar.

Loggarna sparas i två veckor och Eslövs Bostads AB får kritik för att de boende inte informeras om hur uppgifterna ska användas.

Eslövsföretaget medger att man använder informationen på detta sätt, men säger att hyresgästerna godkänner att loggar sparas när de kvitterar ut nycklarna.