Lars Jeding, regeringens före detta omställningsman och en av landets främsta statliga utredare, anser att regeringen inte tar IT- och telekomfrågorna på allvar.

- I ett land av Sveriges storlek är en infrastruktursatsning på 373 miljarder kronor en av landets största satsningar någonsin och fullt jämförbart med då Sverige var utfattigt och drog järnväg i landet. En sådan storsatsning gör att Sverige inte får en andra chans till infrastrukturinvesteringar under flera decennier framåt.

- Nu gäller det att man tar sitt förnuft till fånga och inbegriper IT- och telekominvesteringar. Annars är risken stor att satsningarna är bortkastade och att Sverige tappar fart på tillväxtområdet, säger han.

Ojämn fördelning
Enligt honom är främsta måttet på tillväxt antalet företag per tusen invånare. I Stockholm ligger siffran på 1,3, i Västra Sverige 0,6-0,7 och i Norrbotten 0,2.

Regeringens infrastruktursatsningar har helt klart en slagsida åt Norrland och andra glesbefolkade regioner, där Norrbottniabanan är ett exempel. Det är helt fel väg att gå, enligt Lars Jeding.

- Ska Sverige kunna konkurrera med tillväxtregioner som norra Spanien, norra Italien och södra Frankrike måste regeringen inse att kraftig tillväxt endast kan skapas i vissa regioner i landet. Då går det inte att ha en sådan ojämn fördelning av infrastrukturstödet. Det gör att utväxlingsmöjligheterna av de satsningar som genomförs i Norrland riskerar att bli skrämmande låg, säger Lars Jeding.

Ericssons, Svenskt Näringslivs och Electrolux styrelseordförande, Michael Treschow, tycker det är viktigt att Sverige inte tappar fart när det gäller att bygga informationssamhälle. I ett sådant sammanhang spelar IT- och telekominvesteringar en avgörande roll, säger han:

- Saknar regeringen parallella infrastrukturella planer på IT- och telekomområdet är det mycket bekymmersamt. IT och telekom har varit en bidragande faktor för Sveriges framgångar och det vore olyckligt om det inte finns fokus på det längre.

Frågorna hör ihop
Vd:n på Svenska IT-institutet, Bo Dahlbom, tycker också det är dags att regeringen ser IT och telekom som lika viktiga infrastrukturfrågor som vägar och järnvägar.

- När regeringen diskuterar infrastruktur måste IT och telekom vara med på dagordningen. Vi behöver både vägar och IT-infrastruktur, säger Bo Dahlbom.

Han får medhåll av Jan Dahlin, oberoende konsult i ledningsfrågor med mångårig erfarenhet som IT-chef.

- Risken är att staten kastar pengarna i sjön om man bara satsar på en del av infrastrukturen. Ska regionalpolitiska satsningar lyckas måste alla infrastrukturfrågor bakas in, säger Jan Dahlin.

Fakta

Socialdemokraterna har träffat en överenskommelse med stödpartierna vänsterpartiet och miljöpartiet om infrastruktursatsningar på 373 miljarder kronor fram till och med 2015.

Dessa fördelas enligt följande:

107,7 miljarder kronor till nyinvesteringar i järnvägsnätet.

38 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar.

42,1 miljarder kronor till nyinvesteringar i det nationella vägnätet.

87 miljarder för drift och underhåll av statliga vägar.

17 miljarder kronor för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion av vägar.

28,5 miljarder kronor till regionala väginvesteringar och kollektivtrafik.