Open source-tanken är lånad från IT-världen. Vad går idén ut på?
- I dag delar elva småföretagare på lokaler om 150 kvadratmeter. Verksamheterna handlar om alltifrån programmering och konsultverksamhet för Linux till organisationsutveckling och marknadskommunikation. Som småföretagare i ett tidigt skede har man inte råd att hyra kontorslokaler i City. Genom att koppla samman företagare inom olika områden skapas inte bara en trevlig arbetsmiljö, utan vad jag vill kalla en kreativ think-tank.

Vad är den stora fördelen?
- Att det alltid finns någon som kan hjälpa dig med sådant som du inte kan. Det är ovärderligt som småföretagare och gör det enklare att starta företag. Journalister och reklamare har liknande
kontorsgrupper, men då verkar ju alla inom samma ämnesområde. Så det blir inte samma effekt.

Kan du ge exempel på hur det fungerar?
- Ett konkret exempel kan vara att en person hjälper de andra med att formulera texter, en annan har kontakt med en jurist som kan bistå med avtalsmallar, en tredje hjälper de övriga med nätverksteknik. De faktiska korsbefruktningar som vi sett hittills är framförallt hjälp med uppdrag mellan till exempel två programmerare. Till detta tillkommer ett utbyte av kontaktnät.

Hur mycket betalar ni?
- Det är en satsning från Malmö Näringslivskontor så vi får lokalerna billigt. Hyran ligger på 12 000 kronor, inklusive internet, per månad. Den som sitter här 2?3 gånger per vecka betalar 600 kronor per månad och den som sitter här varje dag betalar 1 200 kronor i månaden. Vi tar 300 kronor för studerande, arbetslösa och pensionärer.

Vad krävs för att vara en god entreprenör?
- Vi skiljer mellan innovatörer och entreprenörer. Innovatörer kommer ofta med många idéer, men har inte kraften att kommersialisera dem. En entreprenör tar idéerna till marknaden. Men båda behövs.

Hur ser framtidsplanerna för Malmö Arena ut?
- Vi har fått garantier att kunna utöka lokalerna ordentligt. Så på sikt kanske vi kan sitta 100?150 personer i Malmö Arena.