Det totala antalet sökanden till universitet och högskolor ökade med fyra procent jämfört med föregående hösttermin. Det innebär att nära 120 000 sökte till de cirka 55 000 nybörjarplatserna på utbildningsprogram.

Men den ihållande nedgången inom ingenjörsutbildningarna vägrar att upphöra. Sett över en period på fem år är nedgången i antal sökande till högskoleingenjörsutbildningar en tredjedel, meddelar Högskoleverket. Antalet förstahandssökande är nu lägre än antalet nybörjarplatser. På civilingenjörsutbildningarna är det fortfarande 1,5 sökande per plats. Situationen för systemvetar är snarlik den för högskoleingenjörer, även om Högskoleverket menar att minskningen i sökandetal verkar avstanna något.