Det är ett bra första steg att placera Sveriges it-incidentcentrum, Sitic, hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tycker Jan-Olof Andersson på Läkemedelsverket och en av Sveriges främsta säkerhetsexperter

Men han skulle hellre se att alla säkerhetsfunktioner på myndighetsnivå samlades i en myndighet.

– Jag tycker att man ska skapa en informationssäkerhetsmyndighet som tar hand om allt det här. Som det är nu blir det ingen kraftsamling.

Det skulle ge större möjligheter att ta hand om de olika myndigheternas kompetenser. Det skulle också bli ett tydligare ställe att vända sig till för att få råd och hjälp i frågorna.

– Nu får vi ingen tydlighet och återanvänder inte kompetensen som finns bland personalen. Det ska ju inte vara någon konkurrens mellan myndigheter, men det blir det alltid. Man vill hålla i sina resurser, säger han.

Utöver Försvarets radioanstalt, MSB och Post och Telestyrelsen, där Sitic i nuläget är placerat, har även Försvarets materialverk, FMV, en uppgift i att certifiera it-säkerhetsprodukter.

– Alla de funktionerna borde vara lämpligt att ha på en myndighet. Då skulle man uppnå större effektivitet och nå bättre resultat, säger Jan-Olof Andersson.

På Sitic är ställföreträdande enhetschefen Anders Hansson nöjd med förslaget att placera Sitic under MSB. Han tycker att det är bra att samordna arbetet, men tror inte på att även placera FRA under samma tak.

– Om man ser rent funktionsmässigt tycker jag inte att man kan slå ihop underrättelsetjänsten med andra funktioner. Det har två olika syften, säger han.

Enligt Catharina Henriksson, politiskt sakkunnig på Försvarsdepartementet, inväntar regeringen fler utredningar innan de tar ställning i frågan var Sitic ska placeras.

Fakta

Valet står mellan att placera Sitic, som i dag ligger under PTS hos MSB eller FRA. I gårdagens statliga utredning föreslår utredaren Jan Hyllander att Sitic placeras hos MSB. MSBs kontaktnät och öppenhet lyfts fram som anledningar till att placera Sitic vid myndigheten.