Bärbara datorer till alla elever och alla lärare. Det som under 1990-talet var en vision från statliga IT-kommissionen börjar bli verklighet. Bara under det senaste året har ett tiotal kommuner börjat dela ut bärbara datorer till sina elever.

Falkenberg, Göteborg, Katrineholm, Nacka, Sandviken, Staffanstorp, Stenungsund, Umeå och Västerås är några orter som satsar.

Under förra året såldes runt 200 000 datorer, inklusive minibärbara, till skolor. Det visar analysföretaget IT Researchs siffror. Det innebär i stora drag en ny dator per var femte elev i grundskolan.

– Skolans andel av datormarknaden har passerat tio procent. Kurvan är fortsatt på väg uppåt trots lågkonjunkturen, säger David Larsson, analytiker på IT Research.

– Friskolorna har gått först, men nu börjar kommunerna komma efter. I första hand handlar det om bärbara datorer och minibärbara.

En kartläggning som gjordes av Skolverket 2007 visade just på stor skillnad mellan friskolor och kommunala skolor när det gäller genomsnittlig datortäthet.

– Inte bara det – den indikerade också stora skillnader mellan skolor i samma kommun, vilket bekräftades av en mindre uppföljning, säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket.

Peter Karlberg tror att en förklaring till det starka intresset för att ge elever egna datorer kan vara just en vilja att göra skolan mer jämlik. På de skolor där alla elever får egen dator minskar de socioekonomiska skillnaderna, visar utvärderingar som gjorts.

– Nästan alla svenska elever har datorer hemma, men det innebär inte att alla använder dem för skolarbete – där skiljer det mellan studievana hem och sådana som inte är studievana. Med en skoldator förändras det, säger Peter Karlberg.

Han pekar också på studier som visar att elever ägnar fler timmar åt skolarbete när de har tillgång till en dator att göra sitt skolarbete på.

– Men det betyder inte att man kan dela ut datorer till eleverna och tro att de blir duktigare då. Det viktiga att de används på ett genomtänkt sätt i undervisningen.

Även Bengt Svenson, it-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting, har märkt av ett ökat intresse ute i kommunerna.

– Det här är något som diskuteras i många kommuner och alltfler inför ”en-till-en”. Det är också en naturlig verksamhetsutveckling.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Satsningarna på att dela ut datorer till alla elever har ofta hämtat inspiration från den amerikanska delstaten Maine. Där har alla elever mellan 11 och 13 år fått varsin dator sedan 2002. Utvärderingar av projektet har visat på ett antal positiva effekter på studieresultat och studiemotivation. Framför allt har skrivförmågan förbättrats när eleverna har fått använda dator.