Palm vill få fler intresserade av att skaffa en handdator och lockar med en prissänkning på tre modeller, Palm m130, m515 och Tungsten T. De nya priserna ligger på 2 200, 3 500 respektive 4 500 kronor inklusive moms.

Före prissänkningen låg en Palm m515 på 4 000 kronor eller mer och en Palm Tungsten T kunde kosta närmare 6 000 kronor.