Om e-posten av någon anledning inte fungerar blir vi förbannade. Men den som är IT-chef, kan ofta känna att jobbet befinner sig i riskzonen om e-postsystemet ligger nere mer än en timme.

75 procent av företagen ser e-post som ett verksamhetskritiskt system. Personalen är till 100 procent beroende av e-posten för att kunna utföra sitt arbete.

Var femte IT-chef får ett raseriutbrott om inte e-posten fungerar på en gång och en tredjedel blir våldsamt irriterade om de får vänta mer än fem minuter, enligt en rapport från amerikanska undersökningsföretaget Dynamic Markets, som tittat på e-postanvändningen i Europa och USA.

30 minuter utan e-post får 66 procent av användarna att tappa humöret och efter en timme gnisslar 82 procent tänder.

I Europa tar IT-chefer längre tid på sig att tappa humöret än i USA, men bara 17 procent klarar av att hålla huvudet kallt, skriver Cnet. Två tredjedelar tror att de riskerar att förlora jobbet om e-posten skulle ligga nere mer än 24 timmar.

37 procent av IT-cheferna anser att den stressnivå som en vecka utan e-post skulle innebära helt klart går att jämföra med att gå igenom en skilsmässa, giftermål eller att flytta.