Samtidigt som Sony Ericsson brottas med lönsamhetsproblem och vikande försäljningssiffror ökade konkurrenten Nokia försäljningen med 14 procent räknat i antal enheter under årets andra kvartal.

Enligt Nokias egna beräkningar är marknadsandelen i dag 39 procent och målet om en marknadsandel på 40 procent kan nås redan under tredje kvartalet.

Nokia redovisar en omsättning på drygt 7 miljarder euro för årets andra kvartal. Vinsten uppgår till 624 miljoner euro, att jämföra med en vinst på 862 miljoner euro samma period i fjol.

Nokias koncernchef Jorma Ollila tror att mobiltelefonverksamheten, som står för cirka 71 procent av försäljningen, får ett uppsving när allt fler väljer mobiler med färgskärmar och nyttjar mer avancerade tjänster. Bolaget tror att försäljningen av mobiltelefoner kan växa med mer än 10 procent under det innevarande kvartalet.

Systemdelen Networks fortsätter att gå back, förlusten uppgick till 334 miljoner euro men en oförändrad försäljning. Under tredje kvartalet förväntar Nokia en försäljningsminskning på 15-20 procent inom Networks.