– Vi erbjuder redan ip-telefoni i ett av våra mobildataabonnemang, säger Maria Hillborg på Teliasoneras presstjänst.

Av de detaljer som är kända hittills, kommer lagändringen sannolikt inte påverka villkoren i Teliasoneras mobildataabonnemang överhuvudtaget, bedömer bolaget.

– Inte så långt som vi kan se just nu. Vi kommer fortsätta erbjuda ip-telefoni, inpaketerat eller som tilläggstjänst, men inte avgiftsfritt, säger Maria Hillborg.

I den lagrådsremiss som regeringen beslutade om på torsdagen slås det också fast att mobiloperatörerna ska bli skyldiga att tydligt informera kunderna om deras abonnemang för mobildata innehåller blockeringar mot att använda vissa internettjänster, exempelvis Skype eller andra ip-telefonitjänster.

Även här anser mobiloperatörerna att deras information redan är tydlig i dag.

– Våra abonnemang uppfyller kraven på tydlighet, säger Andreas Hamrin, presschef på Telenor.

Grundtanken med lagändringen är att mobilkunderna alltid ska ha möjlighet att byta till mobildataabonnemang som går att använda för exempelvis ip-telefonitjänster.

Om mobiloperatörerna i framtiden skulle blockera Skype eller andra ip-telefoniabonnemang i samtliga sina mobildataabonnemang ger lagändringen PTS möjlighet att ingripa och tvinga operatörerna att ta bort blockeringar.

Mobiloperatörerna får dock även i fortsättningen rätt att ta mer betalt för oblockerade mobildataabonnemang som kan användas för exempelvis Skype-telefoni.