Adam Dunkels har forskat länge om maskin-till-maskin-kommunikation. Nu ser han en enorm förändring inom området. Det som ytterst driver utvecklingen är behovet av att lösa olika slags problem.

Han tar ett konkret problem från ett hotell som har behov av att dörrarna till outhyrda hotellrum är låsta. Förr löstes problemet med att en vaktmästare gick runt och kände på alla dörrar. På 1990-talet byggde hotellen trådlösa nätverk där låsen var inkopplade och kunde hanteras i nätet.

– Nu är det tekniskt och ekonomiskt möjligt att bygga sådana trådlösa nät som kan användas av samtliga hotell. Den utvecklingen ger enorma skalfördelar, säger Adam Dunkels.

Sedan början av 2000-talet har det utvecklats trådlösa nätverk, med egna protokoll, som kopplas till kretsarna i näten. Parallellt har det skett en standardisering för både hårdvara och protokoll.

– Framför allt har internetprokollet slagit igenom på m2m-nätverken.

När standardiseringen nått tillräckligt långt blir m2m intressant även för stora systemleverantörer som Ericsson. Det innebär att utvecklingen gör det intressant för operatörer att bygga system där det sitter ett sim-kort på varje lås till hotellrummen. Bakom varje sim-kort finns hundratals nätverkskomponenter och därmed skapas en marknad för leverantörer som Cisco.

– Därmed går det att tjäna pengar för både operatörer och systemleverantörer.

När det gäller vilken typ av nät, trådlöst eller trådat, som kommer att användas är Adam Dunkels övertygad om att det blir en blandning av wi-fi, fiber, 3g och lte.

– Det kommer också att finnas kortstrålande radionät som är byggda på batteridrivna system, som är strömsnålare än 3g.