Nyckelordet för att allt ska fungera med IT-systemen vid valet de mest kritiska timmarna på söndag kväll är redundans – dubblering i alla delar. Systemet är både utpritt geografiskt och dubblerat för att uppnå största säkerhet.

– Det är en paranoid värld det här, säger Michael Patrickson, ytterst ansvarig för Valmyndighetens egenutvecklade IT-system Valdemar. Man kan inte låta bli att fundera på hur mycket det kan ställa till om något litet går fel.

Simulerad valnatt
Även personalen som kan systemet sitter utspridd på olika ställen under valkvällen. Om något skulle hända i Valmyndighetens lokaler i Solna utanför Stockholm.

Tester är A och O för att säkerställa att systemet fungerar konstaterar Michael Patrickson. Valmyndigheten har kört massor av tester. Valnatten har den silmuerat ett antal gånger och följt dataströmmarna. Program har simulerat registreringarna av röster, och ändrat beteende och hastighet för att myndigheten ska se att det fungerar under olika omständigheter.

Även medietillämpningarna har varit med i simuleringarna eftersom trycket är hårt från medierna på systemen under valkvällen och valnatten.

Från och med i år kan de förbereda sin valbevakning genom att i förväg öva på att hämta filer och ta ut data till sitt spridningsområde.

"Inget får hända"
Under de mest intensiva tio minutrarna, runt 02:40 på valkvällen, registreras resultat från 1 000 valdistrikt hos Valmyndigheten.

– Då får ingenting hända. Det kommer inte att hända något då, intalar sig Michael Patrickson.

– Systemet måste leverera data så fort det registreras.

Men om det som inte kan hända ändå händer finns det rutiner; telefonisterna skriver ner resultaten manuellt på papper.

– Sverige var först i världen med att visa valresultatet i realtid på internet. Det var 1994, säger Michael Patrickson stolt.

Ingen oro för hackare
Nytt för årets val är att man på webbplatsen stegvis kan klicka sig fram till sitt eget distrikt på en kartbild och följa valresultatet. Från sajten hämtar även medierna sin information. Michael Patrickson är inte orolig för risken att någon ska hacka hemsidan.

– Den risken lever man alltid med på internet. Det är bara övervakning som gäller. Vi uppdaterar väldigt tätt och det kan aldrig påverka det verkliga resultatet, säger han.

Valdemar lever vidare
Valmyndigheten fortsätter att leva vidare även efter valet. Då utvärderar man hur det gick och vad som kan förbättras till nästa gång. Kanske kommer man fram till att reglerna gör det svårt att genomföra bra val och då lägger man fram förslag på ändrad lagstiftning. Riksdagen kommer med sina synpunkter.

Men systemet Valdemar fortsätter också att räkna fram vem ska ta över mandat i riksdag, landsting och kommun så fort någon slutar. Dessutom har Valmyndigheten ständig beredskap för extraval. Med 35 dagars varsel ska man klara av ett extra val och då ska Valdemar trycka ut röstlängder och göra allt annat förarbete.

Fakta

08:00: Vallokalerna öppnar
Här behövs det inga IT-system. I vallokalerna sker allt fortfarande helt manuellt. De röstande prickas av för hand i de tryckta röstlängderna.

20:00: När röstningen är avslutad räknas avprickningarna och sedan sprättas kuverten och rösterna till riksdagsvalet räknas.

  • Därefter ringer en valförrättare till en länscentral där det sitter telefonister som tar emot samtalet. Telefonisten kontrollerar valdistriktskoden mot den hemliga pinkoden för distriktet och registrerar sedan rösterna per parti.
  • Sedan görs detsamma för landstings- och kommunalvalet. Under kvällen tas 18 000 telefonsamtal emot.
  • Systemet gör kontroller på att det som matas in är rimligt och så fort en registrering är gjord speglas det på www.val.se.
  • När tillräckligt många röster har registrerats räknar systemet också ut mandatfördelningen för hela riket och per valkrets.

21:40: Efter en timme och fyrtio minuter nås toppen på antalet registreringar.

22:00: Två timmar efter att röstningen avslutats har 80 procent av rösterna registrerats.

02:00: Nu har alla röster från vallokalen kommit in. Men resultatet är preliminärt.

Måndag: På måndag morgon klockan 8:00 börjar man på länsstyrelserna kontrollräkna alla röster till riksdagsvalet igen. För valarbetarna är detta det "riktiga" valet.

Onsdag: På onsdag kväll är räkningen avslutad och då är alla poströster och röster från utlandet med i resultatet. Vid den här sammanräkningen görs de mest avancerade beräkningarna i systemet. Reglerna för att fastställa mandaten är komplicerade. Därefter räknas röster och mandat fram för landsting och kommuner.

  • Mellan 40 000 och 50 000 personer är inblandade i valarbetet som valförättare.
  • Det finns 6 000 valdistrikt i Sverige och i varje distrikt är det omkring 1 500 personer.
  • Valsystemet har 2 000 användare i Sverige och vid svenska ambassader utomlands. Följ valet på www.val.se