En mycket försiktig positiv ton, så kan man sammanfatta stämningen på IDCs årliga trendkonferens.

Marknadsundersökarna anser att det finns klara och tydliga tecken på att den sargade IT-branschen har det värsta bakom sig.

– 2001 var det värsta året. Nu ser vi att det pekar uppåt, säger John Gantz, som är chefsanalytiker på IDC.

Det finns stora skillnader mellan olika segment av marknaden och även mellan olika länder.

USA har hämtat sig bra och driver tillsammans med stora delar av Asien på utvecklingen i andra delar av världen.

Drar nytta av uppgången
– Västeuropa kommer att dra nytta av uppgången i USA, säger John Gantz.

Samtidigt är han noga med att inte ge en för positiv bild:
– Vi kommer inte i närheten av de tillväxttal som gällde tidigare. Branschen måste lära sig leva med årliga tillväxtsiffror långt under tio procent.

För nästa år räknar IDC med att USA ska ha den största tillväxten av alla regioner med 3,7 procent.

– På längre sikt kan vi räkna med att IT-tillväxten slår BNP, kanske med dubbelt så höga siffror, men inte mer än så, säger John Gantz.

Skapa säker miljö
Under hela konferensen återkommer talarna till en och samma slutsats: nu har hjulen börjat snurra igen, men det är verkligen inte några spännande nya visioner som driver marknaden.

John Gantz summerar de viktigaste frågorna för IT-folket:

– Det handlar om att göra mer med allt mindre resurser. De viktiga frågorna i dag är konsolidering, lönsamhet, tillgänglighet och säkerhet.

Oxfordprofessorn Michael Earl förstärker det budskapet i sin presentation:

– I dag handlar det inte om att hålla igen på ökningen av IT-kostnaderna, utan om att skära. Och skära hårdhänt. Flera företag tittar på att minska sina IT-kostnader med uppåt 30 procent, säger han.

Han menar att det gäller för IT-sidan att visa på nyttan med de investeringar som redan gjorts.

– Det där stora affärssystemet som installerades för något år sedan, nu kräver ledningen att vinsterna ska plockas hem, säger Michael Earl, samtidigt som han pekar på de nygamla krav som nu ställs på IT-cheferna.

– Det handlar definitivt inte om att plocka in en massa nyheter, det handlar om att skapa en säker och tillförlitlig IT-miljö.

E-business ska igång
Internet är den infrastruktur som gäller och här är Gantz och Earl helt ense, e-business ska bara igång. Affärer ska skötas över nätet och internet är den givna plattformen.

– Men man kan hoppas att vi lärt oss något av dotcomåren, säger Michael Earl.

– Vi kan använda erfarenheterna till att minska kostnaderna, framför allt genom att utnyttja nätet smart. Vi kan också hålla kontakt med kunderna på ett bättre sätt med den nya tekniken och så kan vi utbilda och informera oss via intranäten. säger han.

– I övrigt var det väl inte så mycket som kom ut från de hysteriska experimenten.

Fakta

IDC listar fem faktorer som driver marknden mot en ny uppgång, "the next wave":
1. Internet.
2. Business intergration.
3. Mobilitet.
4. Säkerhet.
5. Globaliseringen.