Rapporten som Myndigheten för Yrkeshögskolan, Yh,  har publicerat visar att tre fjärdedelar av de studenter som examinerades 2010 hade anställning inom två månader efter examen. Inom området data/it har sex av tio anställning efter samma tidsperiod. Det är den lägsta siffran av alla områden. Yh tror att anledningen kan vara studenternas brist på erfarenhet och ringa ålder.

Hela tre fjärdedelar av alla de som examinerades från Yrkeshögskolornas data- och it-program 2010 var under 30 år. 19 procent var kvinnor.

Ett år efter it-examen arbetar drygt 40 procent, av de med arbete som huvudsaklig sysselsättning, med något som helt eller till största del överensstämmer med utbildningen. Om även de vars arbete till viss del överensstämmer bakas in i smeten uppgår antalet till nära 75 procent.

– Det kan betyda lite olika saker, de kan ha en tjänst i vilken den utbildning de har är bara en liten del av det de gör, säger analytikern Paula Kossack på Yh.

De examinerade studenterna inom it står ut i rapporten även på en annan punkt. Nära 90 procent anser att deras arbete kräver en eftergymnasial utbildning, vilket är den högsta andelen av alla inriktningar. Lägst är säkerhetstjänster med dryga 60 procent. Trots detta tydliga ställningstagande kring vikten av utbildning tycker nära hälften att de kunskaper som de har fått under studietiden är otillräckliga.

– Jag skulle tro att det finns ett stort behov av utbildade personer inom sektorn, och att det kräver mycket av de som arbetar, säger Paula Kossack.

Drygt åtta av tio valde att gå en yrkesutbildning inom it för att förbättra sina chanser på arbetsmarknaden. Nio av tio hade sedan tidigare någon form av eftergymnasial utbildning, men endast hälften hade arbete innan utbildningen. Det är den lägsta siffran av alla de Yh-inriktningar som studenter examinerades från 2010, visar rapporten.