Det är svårt att attackera ett land på riktigt, men inte svårt alls att attackera över internet. Det krävs enorma resurser i det första fallet och nästan inga alls i det andra, konstaterar Jamie Shea, talesperson för Nato, under en diskussion på Stockholm Internet Forum. Så säkerhetsfrågan på nätet blir en allt viktigare fråga. Han jobbar på en avdelning som arbetar med kommande säkerhetsutmaningar och säger att en av Natos uppgifter är att skydda sina medlemsländers kritiska infrastruktur.

– Vi måste bli bättre på att dela information med varandra och fundera på hur vi ska hantera kriser på internet. Vi behöver bli bättre på att prata med den privata sektorn som äger det mesta av internet. Vi kan inte kasta upp händerna och vara passiva.

Patrik Fältström, forskningschef på Netnod, sa att han antagligen definerar säkerhet annorlunda mot de flesta andra. Ett säkert system låter brottsbekämpande myndigheter se till att lagarna efterföljs. Ett säkert system låter människor kommunicera krypterat och kan motstå attacker utifrån.

– Ett säkert system är också robust. Jag jobbar mestadels med att se till så att det går att kommunicera alls. Se bara här i det här rummet, vi kan inte ens få ett trådlöst nätverk att fungera och det här är inte ett system som är under stress. Människor vet inte hur man bygger säkra och stabila nätverk.

Först när internet är lika robust som till exempel vår vattenförsörjning är det bra.

– När något händer måste vi bli bättre på att lära oss vad som hände och varför så vi kan uppgradera våra system så de hela tiden blir säkrare.