Under onsdagen beslutade en domare i Kalifornien, USA, att åtalet mot Apple, Google, Adobe, Intel, Inuit, Pixar och Lucasfilm går till rättegång. Företagen hade lämnat in en gemensam ansökan om att åtalet skulle ogillas på grund av osannolikhet. I januari försökte de få åtalet ogillat genom att hävda att avtalen om att inte rekrytera från varandra var isolerade och inte en konspiration för att hålla nere lönerna.

Domaren dömde att rättegången ska bli av och att de fem tidigare anställda har tillräckligt för att åberopa att de lidit skada av de sex avtalen företagen emellan.

"Faktumet att de sex ömsesidiga avtalen gjordes upp i hemlighet mellan de sju åtalade under ett spann av två år, tyder på att avtalen träffats i samförstånd och inte av en händelse", skriver domaren i sitt beslut.