Hur ser ert rekryteringsbehov ut?

– Vi har ett ganska stort rekryteringsbehov av främst ekonomer och jurister. En av våra stora utmaningar är dock att hitta specialiskompetens inom it. Högt på önskelistan ligger specifika it-kunskaper, erfarenhet från näringslivet och förmåga att hantera kundmöten i alla dess former.

Vad har ni som lockar framför konkurrenterna?

– Inom it har vi en stimulerande miljö där varje medarbetare får möjlighet att förkovra sig inom sitt område. Det ges möjligheter att utmana sig själv. Vi har allt från stordrift till ovanliga system och spännvidden är stor. Inom skatt, som är vårt största område, ges möjlighet till både löpande arbete och arbete med utredande karaktär. Här är det högt i tak med god balans mellan arbete och fritid.

Söker ni också utbildade men oerfarna?

– Inom it är det kanske viktigare med erfarenhet då den akademiska sfären inte alltid kan ge kunskap inom alla områden. Inom skatten däremot så söker vi främst utbildade med erfarenhet men har lättare att ta in de som kommer direkt från studier för att lära upp dem i verksamheten.

Hur är behovet framöver?

– Inom it har vi stort behov inom specifika system. För skatten är det svårare att avgöra men vi har troligtvis ett löpande behov, bland annat för att ersätta de som slutar och liknande.

Hur borde kompetensbristen lösas på sikt?

– Vi borde samarbeta mer med universiteten och nå de blivande tjänstemännen i ett tidigare skede. Vi borde även arbeta närmare näringslivet. Dessutom borde vi utveckla vår kompetensöverföringsstrategi mer och kanske fundera över ett lärlingssystem.