Här öppnar universiteten
USA och Storbritannien tar täten

Enligt en nyligen genomförd och opublicerad undersökning som forskaren Jan Hylén har genomfört ligger Storbritannien, USA, Holland och Korea långt framme på öppen utbildning, open educational resources. Sex av länderna har en nationell strategi för att erbjuda öppna utbildningsresurser. Sju är på väg att utarbeta en sådan strategi. I elva länder diskuteras frågan.

Öppna utbildningar och resurser
Fått inspiration från källkodstänket

Öppna utbildningar innebär att universiten lägger ut delar av sitt kursutbud på nätet, tillgängligt för alla. Det är också namnet på ett brittiskt universitet, som både arbetar med öppna universitetskurser och distansutbildning.

Open educational resources, Oer, är att gå ett steg längre. Då blir inte materialet bara öppet, utan även tillgängligt att exempelvis använda för andra, ofta under vissa begränsande villkor. Detta är mer inspirerat av öppet källkodstänkandet och vanligt är att ange att exempelvis Creative Commons-licensen gäller för dem som använder materialet. Det är okej att använda och dela, men inte att utveckla det för att exempelvis tjäna pengar på det.

Open University och MIT i bräschen
Vill skapa ”globala klassrum"

Konceptet Open University har funnits i Storbritannien ända sedan 1969. Det läggs ut mängder av utbildningsmaterial, som är tillgängligt att använda och dela med sig av enligt Creative Commons-villkoren.

Khan Academy är en ideell organisation, med uppgift att skapa vad den själv kallar för ett ”globalt klassrum” för öppna utbildningsresurser. Allt material på sajten är gratis: www.khanacademy.org/

I Finland finns en samlingssida för öppna universitetskurser. Kurserna där är riktade både till dem som inte kommer in på traditionella utbildningar och de som inte har rätt förkunskapskrav, liksom för dem som är färdiga med sina utbildningar men ändå vill fortsätta lära sig.

MIT-universitetet har lagt ut kurser på nätet sedan 2001, och hade 2003 öppna kurser 511 online. I dagsläget uppges universitetet ha 21 000 kurser.

Tävling för öppenhet
Målet är att hitta bästa argumentet för att dela

Nyligen startade amerikanska utbildningsdepartementet, ihop med Creative Commons och Open Society Institute, tävlingen Whyopenedmatters.org. Den går ut på att hitta bästa argumentet för att lägga ut öppna utbildningsresurser på nätet. Sidan är också ett bra exempel på hur man kan lägga ut villkor för den som besöker sidan, när det gäller exempelvis att använda och dela med sig av materialet, genom Creative Commons-licenser.