Om några veckor öppnar den nya myndigheten Statens servicecenter. Tanken är att en hel del administration och viss it-drift som myndigheter i dag sköter var för sig ska samlas i det nya centret. Centraliseringen bedöms spara åtminstone en kvarts miljard kronor åt staten under de närmaste åren.

Nu står det klart att staten inte kommer att sköta servicecentret i egen regi. I stället blir det outsourcingjätten Tieto som får ansvaret för etablering, drift och förvaltning av it-infrastrukturen i statliga servicecentret.

Avtalet med Tieto sträcker sig över fem år och uppges vara värt 70 miljoner kronor.

I ett första steg ska det gemensamma servicecentret ta hand som löne- och fakturaadministration samt e-beställningar åt Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Pensionsmyndigheten. Ytterligare minst 15 statliga myndigheter har flaggat för att de vill ansluta sig.

I nästa steg kan det bli aktuellt att även låta centret ta över mer renodlade it-stödtjänster från statliga myndigheter. I utredningen som föreslog bildandet av centret nämns allt från it-support och licenshantering till pc-arbetsplatser och vissa typer av it-drift.