När utredaren nu presenterat sina förslag står det klart att valet föll på en slags gyllene medelväg. Delar av det omdiskuterade 700-bandet kommer tillfalla polis, räddningstjänst och försvar. Alltså de aktörer som ansvarar för allmän ordning, säkerhet och försvar. Regeringens särskilde utredare Gunnar Holmgren skriver:

”En säker och tillgänglig mobil kommunikationslösning förutsätter betydande statlig kontroll och rådighet”.

Men de får inte hela kakan, även operatörerna kommer få dela på utrymmet. Utredningen föreslår alltså en lösning där offentliga och kommersiella strukturer, samt resurser, samutnyttjas. Tekniskt finns det många sätt göra detta på men det kommer att kräva ett bra samarbete mellan alla parter.

Läs också: Stoppad frekvensauktion kalldusch för operatörerna – stor besvikelse på regeringen

Förslaget innebär också samverkan med operatörerna gällande till exempel roaming i allmänna nät.

Telia har tidigare varit kritiskt till att blåljusmyndigheterna skulle tilldelas allt utrymme i den kommersiella delen av 700-megahertzbandet. Spektrumet är av stort värde för de kommersiella aktörerna och att helt dedikera utrymmet åt polis och försvar har de ansett vara ett slöseri med resurser. Men att utredaren nu presenterar konkreta förslag för att gå vidare ser företagets tekniske chef, Mats Lundbäck, som något positivt.

– Vi är glada att det snart kan inledas en process i utdelningen av 700-bandet. Ju fortare vi får ut det, desto bättre. Vi hade hellre sett att hela utrymmet delades ut, men detta är ett bra steg, säger han.

Att svara på frågan hur Telia ställer sig till att dela nätet med polisen tycker han är svårt att svara på. Det är många tekniska detaljer som måste gås igenom och än så länge är det bara förslag. Förslag som ska ut på remiss och säkerligen kommer skapa olika diskussioner.

– Vi tittar på hur vi kan vara en del i blåljuskommunikationslösningen. Det finns massor av exempel där vi redan i dag delar nät med andra, som i 3g-nätet. Det finns inga tekniska hinder för att hitta en lösning som staten kommer känna sig trygg med. Till exempel finns i 4g-nätet och det kommande 5g-nätet speciella funktioner för att undanta blåljusmyndigheter och ge dem högre prioritet, säger Mats Lundbäck.

Läs också: Oklart om 700Mhz-bandet – frekvensauktion avbryts efter regeringsbeslut

Även Tele 2 har varit aktiva i diskussionerna och skriver i en kommentar till Computer Sweden att de har full förståelse för de särskilda krav på säkerhet och robusthet som ställs.

– Men vi är helt övertygande om att just dessa krav skulle kunna mötas på ett betydlig bättre sätt, och till en lägre kostnad, om det kommersiella radionätet nyttjades. Vi ser framemot att fortsatt vara engagerade i dialogen med regeringskansliet, riksdagen och andra relevanta myndigheter när det gäller den fortsatta hanteringen av utredningens förslag, säger Carl-Johan Rydén, säkerhets- och regleringschef på Tele2 Sverige.

Anledningen till att utredaren vill se en långtgående statlig kontroll är för att ge rätt förutsättningar för att kunna säkra inte minst kritiska samhällsfunktioner. Detta mot bakgrund av ett förändrat, och försämrat, säkerhetsläge i omvärlden som innebär förändrade samhällsrisker.

Kommunikationslösningarna ska bygga på LTE-teknik och utbyggnaden ska ske stegvis i samarbete mellan de aktörer som sedermera ska dela på bandutrymmet. Genom att använda resurser från både statliga och kommersiella aktörer är förhoppningen att faktorer som säkerhet och ekonomi ska balanseras. Under de inledande två åren är förslaget att 1,5 miljarder kronor avsätts för utveckling av statens samhällsnät, i befintliga nät samt nybyggnad i glesbygden.
 
2015 föreslog Post- och telestyrelsen, PTS, i en förstudie att 700-bandet skulle kunna användas kommersiellt för mobilt bredband. De har också tidigare sagt att ett nät helt dedikerat åt blåljuskommunikation, som polisens och räddningstjänstens system för talkommunikation Rakel, skulle kunna bli för dyrt. Men de har också föreslagit andra lösningar, som den aktuella hybridlösningen.

– Jag vill inte föregå den remissrunda som nu kommer men det är bra att vi har en utredning och att ett underlag för regeringen är på plats så de kan fatta ett beslut, säger Jonas Wessel, ansvarig för Spektrumavdelningen på PTS.

Hittills har 700-bandet använts för marksänd tv, men från och med 1 april är tanken att användningsområdet ska bli ett annat. PTS har tidigare sagt att det kan ta upp mot 1,5 innan utdelningen är helt klart, men det beror på en lång rad faktorer och hur komplicerad uppdelningen blir.