Gemensamt för de drabbade webbplatserna är att det svenskutvecklade publiceringssystemet Polopoly ligger i botten. Problemen för Expressen.se började när tidningen uppgraderade från en äldre version av Polopoly till en nyare. Enligt en källa hölls ett krismöte mellan tidningen och Polopoly under onsdagen.

Thomas Mattsson, chefredaktör för Expressen nya medier, vill inte gå in på vilka diskussioner som förs men bekräftar driftstörningarna sedan uppgraderingen genomfördes. Tidvis har webbtidningen inte kunnat lägga ut nyheter på nätet.

– Redaktionellt har vi haft problem med uppdateringar vid vissa tillfällen. Vi har också haft driftstörningar som under kortare tider har påverkat möjligheten att besöka oss, säger han till CS.

Även IDG-tidningarna, bland andra Computer Sweden, har lidit av driftproblem som kopplas till Polopoly. Periodvis har de flesta av IDGs tidningar varit omöjliga att nå.

– Polopoly är en av komponenterna i en komplex miljö, vilket gör att det tar tid att hitta problemen. I takt med att vi växer och lastar över fler sajter har vi nått en gräns. Det är inte ett tak, men en gräns där vi måste börja ratta med systemen och justera inställningar, säger Fredrik Bernsel, affärsområdeschef på IDG Online.

– Vi jobbar nära Polopoly och har daglig kontakt med deras vd och tekniker. De är lika bekymrade som vi är och jobbar hårt för att hjälpa oss. Så här i backspegeln hade vi båda kunnat vara mer proaktiva.

Norska NRK.no, som använder samma version av Polopoly som IDG, har dragits med liknande problem sedan den nya versionen infördes.

– Det är ingen hemlighet att vi har haft problem med den versionen och det råder ingen tvekan om att det finns en del ostabilitet i Polopolykärnan, säger Bjarne Andre Myklebust, redaktör för NRK.no, som medger att flera faktorer spelar in.

Publiceringen har gått långsamt vilket har gjort journalisterna frustrerade, uppger han. I perioder har webbplatsen inte alls gått att nå.

– Ja, det har hänt för oss. Det har varit problem och det har hänt att fronterna gått helt ned, säger han.

Förutom driftstörningarna är Polopoly ett bra system, framhåller Bjarne Andre Myklebust och nämner flexibiliteten och möjligheten till vidareutveckling.

IDG, Expressen och NRK använder alla Polopoly version 9, till skillnad från bland andra DN.se och SVT.se som använder en tidigare version. Att uppgradera Polopoly är mycket komplicerat vilket gör att flera stora aktörer avvaktar, bland dem SVT och Stockholms universitet.

– Vi är sugna på att uppgradera till en nyare version. Men vi har hört från Linköpings universitet att det inte har gått felfritt och att de nu ska avvakta, säger Mirela Bornedalen, universitetets webbmaster, som ändå uppger att den äldre versionen har fungerat utan några större problem.

Polopolys vd Gustaf Sahlman beklagar de inträffade driftstörningarna men hävdar att det är ett sammanträffande att problemen dyker upp på samma gång.

– Det finns säkert saker man kan göra, både generellt och i enskilda fall. Fokus nu är att komma till rätta med de driftstörningar som finns, säger han.

– Expressen är ett stort projekt. Det växer och nya tjänster lanseras hela tiden. Det ökar kraven på oss som leverantör.

En mängd stora webbplatser har drivits av Polopoly i flera år och enligt Gustaf Sahlman är problem av den här omfattningen ovanliga.

– Vi har ett bra track record. Det kan skära i mitt hjärta när minnet är så kort.