I går offentliggjordes resultatet av omröstningen inom internationella standardiseringsorganisationen Iso som innebär att Microsofts dokumentformat Office Open xml, ooxml, blir internationell standard.

– Alla Iso-standarder är naturligtvis frivilliga, så nu är det upp till den svenska kommittén att bestämma om ooxml ska bli en implementerad svensk standard, säger Lars Flink, vd på det svenska standardiseringsinstitutet Sis.

När det beslutet kan komma att tas är fortfarande oklart.

Vad innebär det rent praktiskt att ooxml nu är en Iso-standard?

– Företag och organisationer väljer ofta att följa iso-standarder när de upphandlar så det här kan få en ganska stor betydelse, säger Lars Flink.

David Vuorio, pressansvarig på Förening för en fri informationsinfrastruktur, håller inte med:

– Frågan är hur stor vikt användarna kommer att lägga vid iso-etiketten med tanke på hur standardiseringsprocessen har gått till. Det har förekommit många oegentligheter, och jag tror att användarna kommer att beakta det när de tittar på den här standarden, säger David Vuorio.

Det finns nu två dokumentstandarder, ooxml och Open Document Format, odf. Lars Flink ser inga problem med det.

– Det har riktats en del kritik mot att det ska finnas två stycken. I Europa har allt standardiseringsarbete länge inriktats på att bara ha en enda standard inom varje område. Så ser det inte ut i USA. Där finns det många olika standarder och det är upp till marknaden att avgöra vilken som är bäst, säger Lars Flink.

Fakta

Microsofts dokumentformat Office Open xml, ooxml, godkändes av 86 procent av alla röstande medlemsländer i Iso-omröstningen, och av 75 procent av de länder som ingick i en speciell ooxml-kommitté.

För att bli en standard behövde ooxml bli godkänt av 75 procent av alla röstande länder, och av 66 procent av länderna i specialkommittén.