Parafrasen på en av de svenskaste dikterna går kanske inte hem bland ungt it-folk.

Men i ”Det var dans bort i vägen” beskriver Gustaf Fröding de värmländska byoriginalens livsluft.

Mest känd är den i Sven-Ingvars tolkning. Svenskare blir det inte.

Jag var på Ripe-konferensen i Berlin nyss (mer om Ripe på ripe.net).

De där fyra nätsvenskarna i texten hade sällskap av nästan 500 kollegor med en gemensam passion tycks det: informationen ska fram: snabbt och effektivt, utan stopp
i rören och utan att skickas vilse.

Det ska göras på ett decentraliserat vis så att vem som helst kan haka i sitt eget nät till de andras.

”Studying Black Holes in the Internet using Hubble” (se hubble.cs.washington.edu) var ett typiskt föredrag: det finns en publicerad router, men ändå når inte trafiken fram.

Hubblesystemet hittar och registrerar automatiskt sådana svarta hål med hjälp av hundratals servar.

Spelar det någon roll om ett nät i Algeriet är onåbart från 74 procent av alla punkterna i 39,5 timmar?

Ja, Ripe-folket bryr sig. Vilket vi ska vara oändligt tacksamma för. De förtjänar fler oden än mitt.

De klagar på för långsam acceptans av ipv6 med alla sina outtömliga ip-adresser. Samtidigt hittar de förstås sätt att få gamla adresser att räcka ännu ett tag.

Den Tyska dataprofessorn Anja Feldmann klurar på sätt att få fildelningen att flyta finare.

En indier visade hur man parallellkör slöa 10-gigabitförbindelser i väntan på den nya ethernetstandarden på 100 gigabit som är klar juli 2010.

Ripe-folket bryr sig om att Nasa och koreanska forskningsnät ”läcker” felaktig routinginformation, att Pakistan av misstag kidnappade Youtubetrafiken, att ipv6-tunnlar får trafiken att gå onödiga omvägar.

Mathias Klang, forskaren på It-Universitetet i Göteborg har härlett nätets själ till dess skapare: tekniker vars enda intresse var att den information som skickades skulle komma fram.

All information är okej så länge den sänds med rätt protokoll, vad som helst, men mer, snabbare och pålitligare.

Den själen var hyfsat svenskinfluerad. Lägg till vår långa tradition av yttrande- och informationsfrihet, vår jämlika spridning av avancerad teknik och vi har förklaringen till att Sverige är världens näst mest ”nätverksförberedda ekonomi”, enligt World Economic Forum. Det fritt flödande nätet där alla är med på lika villkor är lika svenskt som Fröding.

Nätet blev oemotståndligt för att det skapades av folk som de på Ripe-mötet och för att makten höll sig borta.

Nu vill din riksdagsman kopiera in all din kommunikation i FRAs super­dator. Informationen ska inte längre skickas dit vi vill. Den ska skickas dit en näträdd auktoritär elit vill: nämligen till dem själva.

Dags att protestera mot detta routingfel.