– Det är hög tid att vända den återkommande politiska oron för spam till konkreta åtgärder för att bekämpa spam, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för it-frågor och media.

Trots att det finns EU-lagstiftning som förbjuder skräppost fortsätter Europa att drabbas av spam, nätfiske och spionprogram. Avsändarna finns inte bara i länder som Kina och USA. 32 procent av vidarebefordrade skräpmejl står europeiska länder för, enligt siffror från säkerhetsföretaget Sophos. Kommissionen vill därför att myndigheterna i medlemsländerna ser till att fler förövare hamnar inför domstol.

Kommissionen efterlyser intensivare tillsynsinsatser, som också måste kompletteras bättre av näringslivet. Här behövs samordning på nationell nivå, både inom statsförvaltningen och mellan myndigheter och näringsliv.

Medlemsstaterna måste även inse att ett effektivt gränsöverskridande samarbete är av avgörande betydelse, även om det kan kännas besvärligt att att slösa knappa nationella resurser på att undersöka andras problem.

Vad gäller näringslivet skulle leverantörerna av e-posttjänster kunna bidra mer till den allmänna nätsäkerheten, anser kommissionen, som rekommenderar dem att göra kraftigare insatser för att filtrera ut-
gående e-post.

Framför allt vill kommissionen att medlemsländerna avsätter resurser för spambekämpningen, och poängterar att även små investeringar kan ge goda resultat.

I Holland har man lyckats kapa den inhemska spamfloden med 85 procent genom att investera 570 000 euro i utrustning.

– Jag skulle vilja se andra länder åstadkomma liknande resultat genom mer effektiv tillämpning av EU-lagstiftningen. Jag återkommer till den här frågan nästa år för att se om ytterligare lagstiftning mot spam behövs, säger Viviane Reding.

EU-direktivet som förbjuder skräppost trädde i kraft 2002.

Fakta

Länderna som spammar mest:
1. USA 21,6%
2. Kina 13,4%
3. Frankrike 6,3%
3. Sydkorea 6,3%
5. Spanien 5,8%
6. Polen 4,8%
7. Brasilien 4,7%
8. Italien 4,3%
9. Tyskland 3,0%
10. Taiwan 2,0%
11. Israel 1,8%
12. Japan 1,7%
Källa: Sophos