Som CS kunde berätta i förra veckan har bara en av 72 171 anmälningar om spam som Konkurrensverket tagit emot sedan spamlagen trädde i kraft för tre år sedan resulterat i en rättslig åtgärd. Nu ger det ansvariga statsrådet, integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, sin syn på saken.

– Spam är ett jättestort internationellt problem som bara kan bekämpas genom internationellt samarbete. Mer resurser till Konsumentverket löser inte problemet, säger Nyamko Sabuni till Computer Sweden.

Enligt integrations- och jämställdhetsdepartementet, som även har hand om konsumentfrågor, kommer över 90 procent av anmälningarna till Konsumentverket från andra länder än Sverige och huvuddelen från länder utanför EU. Departementet påpekar också att det är svårt att spåra avsändarna, eftersom de ofta skickas via falskskyltade servrar eller infekterade hemdatorer.

– Vad som behövs är koordinerade strategier mellan många länder. Det räcker inte med att EU bekämpar detta problem, än mindre att enskilda länder gör det. Samarbete mellan olika länders tillsynsmyndigheter är helt avgörande för att bekämpa spam, säger Nyamko Sabuni.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet framhåller flera sätt där Sverige deltar i det internationella arbetet:

Ett pågående projekt är Spot Spam, som har avsikten att bygga upp en europeisk databas dit medlemsstaterna vidareförmedlar anmälningar mot spam som kommer in till nationella tillsynsmyndigheter. Konsumentverket sitter också i EU-kommissionens grupp för tillsynsmyndigheter mot spam, CNSA, som träffas två gånger årligen.

Sverige deltar även i det internationella samarbetet inom ramen för ICPEN, ett globalt nätverk för konsumentskydd och lagtillämpning. Sverige har också aktivt medverkat i OECDs rekommendation om samarbete över gränserna för att förstärka lagstiftningen mot spam.

Gör politikerna tillräckligt för att tackla spamfloden?
Det är inte längre tillåtet att rösta.

Fakta

  • Under 2006 fick Konsumentverket in 2440 anmälningar om svenskspråkig skräppost.
  • Flest anmälningar, 77 stycken, rör ett ökänt kasinoföretag.