Jag står vid ingången till Sogeti Center of Test Excellence i Lund. Framför mig har jag några timmars test av ett system som jag har gjort själv med IBMs Lotus Notes. Lite läskigt är det. Kommer systemet att dömas ut?

De som möter mig vid Sogetis testcenter är chefen Henrik Andersson och Robert Bergqvist som jobbar som konsult. Det är Robert som ska utföra testet.

Vi ska använda en metod som heter exploratory testing, eller undersökande testning, som går ut på att snabbt skaffa sig en uppfattning om ett okänt system och att testa de viktigaste funktionerna i det under några timmar. Testresultatet kan förutom ett allmänt omdöme och en åtgärdslista bli ett underlag för mer omfattande tester. Vi sätter igång klockan 13.50. Det första steget går ut på att identifiera huvudsyftet med systemet

– Man ska använda de resurser som finns tillgängliga. Eftersom du som skapat systemet och dessutom använder det finns här på plats, så frågar vi dig, säger Henrik Andersson.

Systemet är en Notesdatabas som används av CS teknikredaktion för att hålla reda på artikeluppslag. Huvudsyftet är få överblick över vilka artiklar som är på gång och, naturligtvis, att se till att inga viktiga artikeluppslag glöms bort. Systemet används till exempel för att fördela artiklar på olika journalister.

Steg två, som inleds klockan 14.10, är att identifiera funktioner i systemet. Under 20 minuter lyckas Robert identifiera de viktigaste och skriva en lista över dem. Det är formuläret för att registrera och öppna uppslag, samt två olika vyer för att titta på information, sorterade efter deadline respektive journalist. De största problemen har han med Notes, miljön som systemet körs i.

– Det är en utmaning att det inte är ett vanligt Windowsprogram och jag är osäker på hur omkringliggande funktioner i Notes påverkar systemet, säger Robert Bergqvist.

Han konstaterar, med min hjälp, att vi kan strunta i de funktioner som hör till Notes självt.

Steg 3 som inleds 15:20 efter en kaffepaus går ut på att hitta risker i systemet. Robert kommer fram till att det är viktigast att kontrollera vad som händer om oväntade indata, konstiga tecken och stora datamängder matas in i fält och om man avbryter mitt i en arbetsuppgift. Det är också viktigt att kontrollera att information hamnar där den ska och visas på rätt ställen.

Nu har klockan hunnit bli 15.30 och det är dags för steg 4 som är det mest tidskrävande; det är nu själva testet utförs. Robert bestämmer sig för att hårdtesta tre av vyerna och formuläret som data matas in i. Dessutom titta på övriga vyer.

Nu börjar han hitta saker att anmärka på, vissa är rena defekter.

– Det är irriterande att man inte kan vända på sorteringsordningen i kolumnerna i vyerna, säger Robert.

Jag noterar, med blossande kinder, detta i mitt anteckningsblock. Men det kommer mera. Robert gillar inte att det är svårt att se en del information i existerande dokument som öppnas. Jag får skylla på att standardbeteendet i Notes är att man måste dubbelklicka på skärmbakgrunden för att informationen ska visas tydligt.

Det blir riktigt svettigt när Robert börjar testa formuläret på allvar. Han blir ordentligt irriterad över fönstret för att välja klockslag som används för ett fält. Och han har rätt, i vissa lägen är det faktiskt omöjligt att klicka på ett klockslag. Trots att det syns måste man bläddra lite i listan först. Hoppas att IBM fixar detta till version 8 av Notes. Han saknar också bekräftelse på att ändringar sparas.

Vi struntar i det avslutande femte steget i testet, att skriva ett detaljerat testfall. Men jag kan inte motstå frestelsen att ställa en avslutande kuggfråga:

– Du Robert, vilken uppenbar funktion som borde vara med i ett Notessystem är det som inte finns i mitt system?

Robert funderar en stund och svarar sedan:
– Borde man inte kunna skicka mejl om deadline till de journalister som ska skriva artiklarna?

Det är rätt svar.

Fakta

  • Sogetis Center of Test Excellence i Lund startades för ett år sedan.
  • 40 personer är knutna till testcentret. Några av dessa är stationerade i Helsingborg.
  • Sogeti har även ett testcenter i Stockholm.
  • Sogeti har egna testmetoder som är fritt tillgängliga och finns dokumenterade i böcker.