John Backus stora livsuppgift blev att förenkla datorprogrammeringen. På IBM startade han ett forskningsteam som 1957 lanserade Fortran. Det programmeringsspråket har förändrat såväl programmeringen som hur datorer konstrueras och byggs.

Fortran gav programmerarna ett högnivåspråk, som inte bara förenklade delning av kod, utan även gjorde det enklare att kommunicera lösningar för de problem som datorerna skulle lösa.

Fortran anammades snabbt och blev främsta valet för forskarna och det används fortfarande på vissa håll. Kompilatorn som Backus och hans team byggde 1957 kan fortfarande skönjas i de kompilatorer som designas i dag.

Efter utvecklingen av Fortran arbetade Backus med den danska forskaren Peter Naur med beskrivningar av programmeringspråk, den så kallade Backus-Naur formen.

Beskrivningen liknar grammatiken för engelska. Men i stället för att formalisera definitioner för verb, substantiv och adjektiv, beskriver Backus-Naur-formen de variabler och operander som ingår i språket.

För arbetet med Fortran fick John Backus bland annat Turing-priset 1977 från Association for Computing Machinery. Han arbetade på IBM fram till 1991 när han pensionerades.