Ett nytt förslag från EU-kommissionen syftar till att skärpa upphovsrätten och flyttar fokus från slutanvändare till mjukvaruproducenter och internetleverantörer.

Förslaget har lett till ett ramaskri från it-branschen och får hård kritik från flera organisationer, däribland FFII, Foundation for a Free Information Infrastructure.

Kritikerna oroar sig över en klausul som gör det brottsligt även att hjälpa och medverka till brott mot upphovsrätten, exempelvis när det gäller skyddad musik, programkod eller film.

Ett orosmoment för kritikerna är också att ej godkända patent ska omfattas av det nya skyddet. Patent ingick i den ursprungliga versionen av förslaget som tidigare lades fram av EU-kommisionen. Men en juridisk kommitté i parlamentet har nu strukit dem från förslaget.

– Exkluderingen av patent är välkommen, men vi är besvikna över att kommittén väljer att behålla en incitamentsklausul, säger Francisco Mingorance, europachef på branschorganisationen, Bsa, Business Software Alliance till IDG News.

Ante Wessels, analytiker på FFII, anser att förslaget kriminaliserar innovation.

– Förslaget utgör ett stort juridiskt hot mot hela it-branschen, säger Ante Wessels.

Han anser att förslaget, om det blir antaget, minskar exempelvis progamutvecklarnas frihet att agera på en marknad.

Även Thomas Vilje, partner på juristfirman Clifford Chance i Bryssel är kritisk. Han anser att den klausul som förbjuder hjälp och medverkan i förslaget är allvarlig, eftersom den kan komma att omfatta såväl onlineprodukter som tjänster.

Mobiljätten Nokia har tidigare kritiserat förslaget, men var inte tillgängliga för en kommentar. Förslaget både hjälper innehavare av upphovsrätt, som skivbolag och filmstudior, och går hårt åt individer som kopierar upphovsrättsskyddat material.

Den juridiska kommittén har gått med på att exkludera material som används privat, för personligt bruk. Den har också fastslagit att brottet måste vara medvetet och i ske i kommersiellt syfte.