– Vi ger 50 procent rakt av till landet. Dessutom har vi skjutit till mycket till skolprojekt, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.

Kravet på att ge en betydande del av intäkterna från försäljningen av en domän till det land den representerar är inte orealistiskt, anser Jon Karlung.

– Sett utifrån är 25 procent helt rimligt, säger han.

– Det är inte en astronomisk kostnad utan handlar om att driva databaser. Det är genomförbart med en rimlig budget.

Samtidigt är han försiktig med att kritisera NU Domain. Företaget byggt både teknisk grund och marknadsföring för nu-domänen.

William Semich, vd på NU Domain, vill inte kommentera det upplägg som Bahnhof har valt.

– Jag kan inte tala om deras affärsmodell, men vissa har sådant här vid sidan om. Vi registrerar bara nu-domäner, säger han och betonar att hundratusentals dollar har investerats i driften av nu-domänen.

Betydligt mindre summor är i rörelse när det gäller st-domänen eftersom bara omkring 10 000 finns registrerade, att jämföra med 120 000 nu-domäner.

Dessutom är São Tomé och Principes befolkning många gånger större än Niues.

Fakta

Omkring 10 000 st-domäner finns registrerade.
Bahnhof handhar domänen sedan 1999 och besöker landet ungefär en gång per år.

Domänen marknadsförs som en ”street-domän” efter den på engelska populära förkortningen st för gata. Downing.st är ett exempel på sådan användning.

St-domänen är populär i Japan och Sydkorea, någonting Bahnhof inte har hittat någon förklaring till.