– Vi ser att andelen indvider med tillgång till internet inte ökar. Det är allvarligt med tanke på att det innebär att en stor grupp människor inte har tillgång till en viktig källa för information, säger Stefan Williamson, chef på enheten för marknadsanalys på Post- och telestyrelsen, PTS.
Samma trend gäller alltså andelen hushåll med tillgång till en eller flera datorer i hemmet.

– Eftersom andelen med internet och dator ligger så nära gör vi tolkningen att man i regel skaffar internet när man köper en dator. En förklaring till att den snabba ökning vi tidigare sett har avstannat kan vara att det innebär en rejäl investering med både en dator och internetuppkoppling. Särskilt om det gäller adsl eller högre nivåer, säger Stefan Williamson.

PTS konstaterar att övergången från uppringt modem till fast internetuppkoppling genererat större intäkter för operatörerna. Medan den största intäkten från uppringt modem låg på nära 2,4 miljarder 2001 är motsvarande siffra för fast uppkoppling dryga 5 miljarder 2004.

Snabb teknisk utveckling
– Konkurrensen har stärkts på bredbandsmarknaden och det har skett en snabb teknisk utveckling. Hushållen har fått allt större utbud att välja mellan. Det gör att allt fler hushåll som redan haft uppringt modem går över till bredband, säger Stefan Williamson.

Men trots den snabba utvecklingen är det stora grupper i samhället som alltmer hamnar utanför internetutvecklingen.

– Vi ser inga tecken på att det sker en snabb ökning i hemmen vad gäller andelen med tillgång till internet eller dator under en överskådlig framtid, säger Stefan Williamson.

Ser allvarligt
Moderaternas it-politiske talesman Tobias Billström ser allvarligt på uppgifterna, men vill invänta ytterligare utredningar i ämnet.

– Det kan finnas förklaringar som att många i en familj utnyttjar samma internetuppkoppling, en hel del sköter sina internetärenden på jobbet och en del grupper använder sin mobiltelefon för att få tillgång till nyhetssidor eller läsa e-post. Dessutom finns det en del som söker sig till internetcaféer och bibliotek för att nå nätet.

Infrastrukturminister Ulrica Messing ser allvarligt på att utvecklingen har stagnerat, men ger luddiga svar om vad som ska göras åt problemet.
En lösning är att myndigheter drar sitt strå till stacken för att medverka till att andelen hushåll ökar, resonerar Ulrica Messing. För att glesbygden ska få tillgång till bredband vill hon exempelvis att Vägverket och Banverket utnyttjar sina nät bättre.

I den förra it-propositionen 2000 sade näringsminister Björn Rosengren att målet var att 98 procent skulle ha bredband senast 2002.
– Det var något som sades på presskonferensen, men det förankrades aldrig i riksdagen. Vi har dock fortfarande kvar det målet, säger Ulrica Messing.

Alla kopplas inte upp
Hon utesluter att samtliga medborgare får uppkoppling i hemmet?

– Det går att öka intresset bland vissa grupper genom enkla åtgärder. Jag besökte till exempel Folkuniversitetet, där har de jättebra kurser för pensionärer. Det gäller att finna var och ens intresse. Men jag tror inte att det går att nå ut till precis alla, säger Ulrica Messing.