Konsumenter, politiker och branschen vill alla se ett genombrott för mobil-tv. Men när det gäller frågan om hur det ska bli verklighet går åsikterna i sär. I grunden finns ett klassiskt standardkrig där Ericsson på ena sidan och Nokia på den andra förespråkar var sin teknik för massutsänd mobil-tv.

Nokia lägger sin tyngd bakom dvb-h, en variant av den vanliga standarden för digital-tv.

– Vi tycker att dvb-h har alla förutsättningar att bli ett gsm för mobil-tv, säger Jarl Eklund, affärschef för multimedia på Nokia i Finland.

Ericsson håller inte med och satsar i stället allt på mbms, som gör det möjligt att sända digital-tv via 3g.

– Med det tittarbeteende vi ser i dag finns inget behov av dvb-h. Så länge det handlar om små skärmar kan vi fylla alla behov med 3g och dess fortsatta utveckling. Det är det rakaste spåret, säger Per Nordlöf, strategichef för mobil-tv på Ericsson.

Ericsson anser att det är en enkel sak för operatörerna att uppgradera sina 3g-nät till att klara mbms, i stället för att bygga nya nät för dvb-h som dessutom kräver en egen frekvens.

– Det står operatörerna fritt att välja. Med en 3g-lösning kan de använda ett spektrum och en infrastruktur de redan äger. Vill de använda dedicerade system finns det andra spelare i industrin de kan vända sig till, säger Per Nordlöf.

Den andra spelaren, Nokia, tycker inte att mbms-tekniken, som bara klarar att sända runt 10 kanaler samtidigt, räcker. Tittarna vill ha fler kanaler att välja mellan. Och då talar matematiken enligt Nokia för dvb-h.

– Ska man sända exempelvis OS till ett stort antal tittare krävs det en broadcast-lösning som dvb-h, säger Johan Rosenlind, affärschef för multimedia på svenska Nokia.
Men Ericsson slår tillbaka.

– Är det något populärt program som alla vill se klarar vi det med mbms, säger Per Nordlöf på Ericsson.

Mobiltelefonerna måste anpassas för endera teknik. I fallet dvb-h innebär det en hårdvaruanpassning som kan bli kostsam medan priset för mbms-anpassningen enligt Ericsson närmast är försumbar, eftersom det bara krävs särskild mjukvara.

Men framför allt kräver både mbms och dvb-h nät­investeringar, den sistnämnda större sådana.

Trots de motsatta strategierna är bolagen diplomatiska när de talar om konkurrentens favoritteknik.

– Vi utesluter inte mbms, båda teknikerna finns på kartan, säger Jarl Eklund på Nokia.

– Som vi ser det är dvb-h ett komplement. Det kommer säkert att finnas en palett för operatörerna som kommer att använda både 3g och dvb-h, säger Per Nordlöf på Ericsson.

– Det finns ingen motsättning mellan 3g och dvb-h. Men vi tror att dvb-h kan bli en katalysator för mobil-tv generellt, det som gör att människor upptäcker och tar till sig mobil-tv, säger Johan Rosenlind på Nokia.

Fakta

Problemet de olika teknikerna ska lösa är hur man sänder ett program till många mottagare samtidigt, så kallad broadcast.

Den strömmande mobil-tv som finns i dag, så kallad unicast, skickar en dataström till varje mobil som vill se ett program. Det är ett stort slöseri med nätkapacitet.

Nokia och Ericsson är överens om att en kombination av unicast över 3g och broadcast är vad kunderna vill ha: Unicast för tv on demand och broadcast för tablålagd tv.

Det striden gäller är vilken broadcastteknik som ska användas.