Industrin och EU-länderna måste ta fram en gemensam strategi och ena sig om tv-standarden dvb-h. Det var budskapet från Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för telekommunikation, när hon för två veckor sedan under Cebit-mässan gick till hårt angrepp mot mobil-tv-branschen.

– Jag är besviken över den brist på framsteg som hittills har gjorts. För att dra nytta av de fördelar som denna marknad erbjuder och kunna exportera en europeisk modell för mobil-tv, som vi gjorde med gsm för mobiltelefoner, måste industrin och medlemsstaterna öka sitt samarbete för att ta fram en gemensam strategi, säger Viviane Reding.

Den europeiska modellen är enligt Viviane Reding baserad på dvb-h, till Nokias förtjusning.

– Så ansatt som hon blivit av alla i branschen har hon ett bra perspektiv att utlåta sig från. Dvb-h har alla de förutsättningar som Reding efterfrågar, säger Jarl Eklund på Nokia.

Ericsson sågar Viviane Redings utspel.
– Det är förvånande, även om det är vällovligt att vilja få till en harmonisering. Harmonisering är bra, det gör det lättare för mobilnäten att utvecklas. Men att tro att enbart cellulära eller enbart marksända system ska vara lösningen är inte realistiskt, säger Per Nordlöf på Ericsson.

Viviane Reding säger sig inte vilja reglera marknaden till dvb-h-teknikens fördel. Åtminstone inte ännu. OS i Peking 2008 är hennes deadline, har inte industrin nått en lösning då kan det bli fråga om åtgärder från EU.

– Industrin ska tolka detta utspel som en väckarklocka, säger Viviane Reding.
Per Nordlöf är skeptisk till en reglering som skulle gynna en enda teknik.

– Det finns redan diskussioner inom EU kring teknikneutralitet när det gäller spektrum. Jag antar att det är en balansfråga, säger Per Nordlöf.