Den omdiskuterade lagen om mjukvarupatent röstades vid lunchtid ned av EU-parlamentet. De flesta hade väntat sig en jämn kamp och utgången var enligt insatta bedömare igår väldigt osäker. Eftersom såväl rådet som kommissionen hade bestämt sig för en lag om patent på mjukvara trodde många att förslaget skulle gå igenom. Detta inte minst eftersom EU-parlamentets juridiska utskott för tre veckor sedan röstade för det lagda förslaget. Det är mycket ovanligt att parlamentet går emot utskottens rekommendationer.

– Kommissionen blev nog tagen på sängen. De hade nog trott att förslaget skulle gå igenom, säger Cecilia Malmström, EU-parlamentariker för folkpartiet.

Enligt henne trodde de flesta fram till ett dygn före omröstningen att den skulle bli mycket jämn.
– Jag har aldrig varit med om en omröstning där man så fullständigt har förlorat ett lagt förslag. Det är helt unikt att så få röstade för det. Vi trodde att det skulle bli en tät votering och är mycket förvånade, säger vänsterpartiets EU-parlamentariker, Jonas Sjöstedt.

Av 678 närvarande röstade hela 641 mot förslaget. Enligt miljöpartiets parlamentsledamot Carl Schlyter är anledningen att storföretagen var rädda för att inte få majoritet för lagen.
– Storföretagen lyckads få igenom sin vilja i rådet och kommissionen. Men vi har lyckats kämpa emot så bra, att de blev alltför oroliga för att förslaget inte skulle få majoritet. Då fick de i stället de stora grupperna att rösta ned lagförslaget, säger Carl Schlyter.

Centerpartiets parlamentsledamot Lena Ek håller inte med.
– Jag är inte tankeläsare. Jag vet inte hur diskussionerna har gått inom de tre största grupperna. Jag vet bara att det har varit mycket splittrat.

Moståndarsidan anser att de vunnit...
Frågan är nu vilken sida som egentligen har vunnit. Open source-rörelsen har lobbat särskilt hårt för att motverka mjukvarupatent. Såväl miljöpartiet som vänsterpartiet har tagit stora intryck av dessas argument.
– Vi ska vara mycket glada över resultatet. Tusentals småföretag kommer att bli väldigt nöjda, säger Carl Schlyter.

– Ministerrådet och kommissionen har spätt på missnöjet genom sitt stelbenta agerande. De stora vinnarna som jag ser det är open source-rörelsen och småföretagen, säger Jonas Sjöstedt.

Den svenska databasutvecklaren MySQL är en del av open source-rörelsen. Företaget har tillhört de som skarpast kritiserat mjukvarupatenten.
– Beslutet är goda nyheter för Europa och framför allt för små och medelstora företag. Det innebär bättre konkurrenskraft och mindre barriärer för små företag att bli stora, säger Kaj Arnö, vice vd på MySQL.

...men det gör även förespråkarna
Det märkliga är att förespråkarna är lika nöjda.
– Om det nu verkligen är så att vi är tillbaka på ruta ett och inget är förändrat är det väldigt positivt. Vi vill inte ha några ändringar, säger Hasse Johansson, teknisk chef på Scania.

Tillsammans med bland andra Ericsson har dessa tillhört de företag som varit mest emot de tillägg till lagförslaget som gjorts.
– Det handlar inte om att man ska ta patent på mjukvara i största allmänhet, utan om tekniska patent med en praktisk tillämpning. Tidigare var telefonväxlar mekaniska, nu består de av processorer och mjukvara. Tilläggen till det ursprungliga förslaget sade att det inte skulle gå att ta patent på någon del av mjukvaran, vilket skulle omöjliggöra att patentera våra uppfinningar. Att skydda dem bara med copyright går inte. Dagens beslut innebär att vi kan fortsätta precis som tidigare, säger Peter Olofsson, presstalesman på Ericsson.

– Den risk storföretagen nu står inför är att de inte garanteras en monopolistisk ställning av staten. Å andra sidan får vi en fullvärdig marknad med alternativ till monopol. De företag som representerar 70 procent av arbetskraften inom it är emot lagen. För utvecklingen och samhällsekonomin i stort är det därför bra att förslaget röstades ned, anser Carl Schlyter.

Oklart förslag
Socialdemokraterna och moderaterna är de två svenska partier som velat införa patent för datorrelaterade uppfinningar. Båda röstade emot dagens förslag.
– Det är inte bra att man tar patent på programvara bara för att det är programvara. Det här handlar om patent för uppfinningar. Det avgörande är om den har en teknisk funktion. I så fall ska det vara lika patenterbart som om uppfinningen bara var gjord i stål. Nu faller vi tillbaka på de regler som finns, men det finns risk att behandlingen sker lite olika i olika länder. Därför vore det bättre med en gemensam praxis. Jag röstade emot dagens förslag eftersom risken var att det skulle innebära en urholkning av dagens regler. Många av förslagen byggde på att man skulle undanta mjukvara helt och hållet från patent, säger Gunnar Hökmark.

– Vad förslaget egentligen gick ut på var väldigt oklart. Det betydde att det inte fanns någon långsiktig lösning. Bägge sidor har använt samma argument men kommit till olika slutsatser. Eftersom osäkerheten var så stor är det klokt att låta frågan gå tillbaka till kommissionen. Den stora förloraren är open source-rörelsen. Den har inte fått stöd. Allt annat i samhället bygger på kompromisser, men det har de inte klarat, säger Inger Segelström.

Fakta

Efter fyra års segdragna utredningar röstade alltså parlamentet idag ned förslaget till ny patentlagstiftning. Nu ska kommissionen utreda frågan ännu en gång.