– Förslaget att låta oberoende aktörer dra kabel i banvallarna är inte genomförbart och det löser dessutom ett problem som inte är ett problem, säger Ingemar Frej, chef på Banverket Telenät, som är en egen resultatenhet inom Banverket.

Han säger också att den beskrivning Lars Hedberg, generalsekreterare för Svenska Bredbandsföreningen, gör av att Banverket inte har ett nät värt namnet inte stämmer. Lars Hedberg sade detta i en intervju med Computer Sweden.

– Vi är en stor, men dold, grossist på nätmarknaden. Men vi säljer inte kapacitet till enskilda slutkunder, utan till stora företag, säger Ingemar Frej.

Han säger vidare att det i dag finns mycket fiberoptisk kabel dragen, på riksbasis av många olika aktörer, som inte används.

Räls överallt
Det stora problemet vad gäller bredband är att ordna anslutning sista biten fram till slutkunderna. Och det är något som inte Banverket kan göra.

– Vi skulle behöva dra järnväg ut i bostadskvarteren, säger Ingemar Frej ironiskt.

Att låta oberoende aktörer dra ny kabel i banvallarna kommer inte att fungera.

– Det är i första hand en fråga om säkerhet och tillgänglighet för tågtrafiken.

Lägg till detta att Banverkets egen kabel i många fall ligger oskyddad i jorden, ibland endast någon meter från rälsen. Det är till exempel fallet långa sträckor i Norrland. Att låta andra aktörer dra egna kablar skulle alltså vara riskabelt.

Kort sagt, Ingemar Frej ger inte mycket för resonemangen i it-propositionen om att möjliggöra för andra aktörer att dra kabel i banvallen.

– Det blir ganska löjligt det som står i it-propositionen. Det skulle i stället vara bättre att peka på användning av den nätkapacitet som redan erbjuds av Banverket på marknadsmässiga villkor.

Björn Björk som är it-strateg på bredbandsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting håller just nu på att sätta sig in i it-propositionen, men har redan en generell åsikt i frågorna om nätanvändning.

– Visst är det rätt att försöka utnyttja offentligt ägd infrastruktur, säger Björn Björk.