Justitieombudsmannen, JO, anser inte att det finns skäl att vidare utreda de hundratals beslag som gjordes i razzian mot The Pirate Bay. Detta trots att det sedan länge står klart att företagen som drabbades är helt oskyldiga.

Nu reagerar flera av företagen som blev av med sina servrar med ilska på JO:s undersökning. Själva fick de inte komma till tals, berättar de. Inte heller Centrum för Rättvisa, som driver en process där åtta företag söker ersättning, kontaktades av JO innan rapporten släpptes.

PCM International, generalagent för Panda Software i Sverige, är ett av företagen Centrum för Rättvisa företräder. På PCM vill man ligga lågt men bekäftar att ingen på företage har fått komma till tals i JO:s utredning.

– Vi har inte blivit kontaktade, men förutom det har vi inga kommentarer, säger Daniel Nyström, teknisk supportchef på PCM International.

JO borde ha tillfrågat branschkunniga, som kan avgöra hur piratservrarna kunde skiljas från de som bara råkade befinna sig i samma serverhall. Det menar Victor Möller, vd på Digifirm, som blev av med två servrar.

– Han har hämtat information från polisen och skrivit sin rapport. Det är lite som att fråga en treåring om den gjorde rätt som tog glass från frysen, säger han.

Minst 50 timmar var Digifirms tjänster nere vilket drabbade omkring 200 mailanvändare och andra kunder som utnyttjar Digifirms drifttjänster, berättar Victor Möller.

– Våra servrar är aldrig nere annars, det är vår grej.

I dag har Digifirm flyttat delar av serverparken till ett annat företag, men fortfarande kopplas företagsnamnet samman med razzian. Fortfarande hoppas Digifirm på ersättning för driftavbrottet och den störning i verksamheten som razzian ledde till.

– Men man är ganska maktlös när man står inför polis och åklagare.

Även andra företagere som CS talat med känner sig överkörda eftersom man inte fått komma till tals.

– Med en bättre utredning hade man kommit fram till att det inte fanns någon anledning till beslaget, säger Michael Jansson på it-konsultbolaget Nonea.

– Det är mest det jag är frustrerad över. Man trodde att det fanns rättssäkerhet, men det finns det ju inte.

Dessutom vittnar flera om att det är först när företagen själva kom med påtryckningar och skickade tekniker och jurister som polisens arbete med att gå igenom de beslagtagna servrarna kom igång, så att utrustningen till slut kunde återlämnas.

På den punkten höjer dock JO ett varningens finger i rapporten.

”Det finns (...) skäl att ytterligare något diskutera omfattningen av beslaget och det förhållandet att personer och företag som inte berördes av någon brottsmisstanke i stor utsträckning kom att drabbas av tillslaget” står att läsa i rapporten. Trots detta kommer JO till slutsatsen att vidare utredning inte är nödvändig.

Chefs-JO Mats Melin anser att alla fakta fanns på bordet och förnekar inte att oskyldiga fick sin affärsverksamhet tillfälligt stoppad vid tillslaget.

Hade det funnits något hinder för dig att även tala med de drabbade?
– Nej, inget formellt hinder. Men jag kan inte heller se någon poäng med det. Jag har utgått från faktum att ett antal fick sin verksamhet lamslagen. De kunde kanske ytterligare ha bekräftat det och i någon mening närmare beskrivit skadan, men det kan de göra i sitt skadeståndsanspråk.

– En vidare utredning skulle handla om frågan om polisen gjorde så gott den kunde. Jag tycker att den gjorde det, men det räcker inte. Den måste bli bättre.