PTS beslöt den 18 februari att Teliasonera måste kunna erbjuda såväl vanliga konsumenter som operatörer bredband via kopparnätet, adsl, utan att dessutom kräva ett fast teleabonemang. Teliasonera fick tre månader på sig att ta fram ett standardavtal, men företaget protesterade. Knappt fem månader efter det ursprungliga beslutet avslår PTS samtliga Teliasoneras invändningar. Teliasonera har nu sex veckor på sig, fram till den 29 augusti, att svara PTS om vilka åtgärder företaget ska genomföra i syfte att införa den nya typen av adsl-abonnemang. I annat fall kan det bli tal om böter.
- Vi har inte hunnit sätta oss in i det här ännu. Med tanke på semestrarna kommer vi nog att behöva sex veckor på oss för att gå igenom allt, säger Håkan Ström, pressansvarig för privatkundsmarknaden på Teliasonera.

Företaget har i sina klagomål till PTS sagt att det inte är möjligt att införa den nya modellen förrän i april 2006. Detta eftersom företaget först måste avsluta ett stort pågående projekt att byta logiken från att vara baserad på telefonnnummer till att vara adressbaserad.
- Vi kan inte se annat än att det finns tekniska möjligheter att efterleva beslutet. Det är inte rimligt att hänvisa till ett generellt projekt för hela Telia, det borde inte behöva påverka den här produkten, säger Sofie Berg Cormier, ansvarig handläggare på PTS.

Sex veckor fullt rimligt
Eftersom det nya sättet att erbjuda adsl riktas mot en massmarknad anser Teliasonera att det inte räcker med manuella rutiner för att möjliggöra en tidigareläggning. För grossisttjänster ska det däremot gå bra. Det senare argumentet riktar PTS särskilt in sig på i sitt beslut. Myndigheten konstaterar att Teliasonera sedan år 2000 tillhandahåller kopparacesser till grossistkunder. Via dessa går det för operatören att erbjuda adsl utan krav på telefonabonnemang. Därför tycker PTS inte att det borde vara några problem för Teliasonera att skynda på införandet även för konsumenter. Särskilt som företaget säger sig kunna erbjuda den förenklade adsl-lösningen redan nu mot offert till operatörerna.
- Om ytterligare sex veckor borde produkten kunna finnas på plats, anser Sofie Berg Cormier.

Enligt bestämmelserna är skälig tid för en rättelse en månad. Håkan Ström på Teliasonera kan inte säga om företaget kommer att klara att införa bredband utan teleabonnemang till den 29 augusti.
- De ansvariga är inte här vad jag vet. Jag är ganska ensam på kontoret. Det är en av Sveriges varmaste dagar och mitt i semestern, säger han.

Är sex veckor rimligt för Teliasonera med tanke på att det är mitt i semestern?
- Ja, det är den bedömning vi har gjort, säger Sofie Berg Cormier på PTS.

I maj gjorde PTS ett föreläggande mot Teliasonera om att reservera utrymme för andra operatörer i telestationerna. Vitesbeloppet då låg på 10 miljoner kronor. Att det är just Teliasonera PTS riktar in sig på beror på att företaget är en operatör med betydande inflytande på sin marknad. Enligt lagen om elektronisk kommunikation råder särskilt stränga regler för en sådan.