Det nya förslaget antogs vid ett möte i Bryssel, där EU:s justitie- och inrikesministrar även antog en deklaration mot terrorism. Detta innebär inte att lagen ännu är antagen - men att det råder enighet om att den bör införas.

Förslaget innebär att såväl telekom- som internetoperatörer att samla och lagra data i upp till ett år. Detta för att polis och andra myndigheter ska kunna undersöka brottslig verksamhet - framför allt planer på terrorism.

Förslaget har fått hård kritik från flera EU-länder för att vara integritetskränkande. Kritiken har dock tystnat efter terrorattacken i London. Justitieminister Thomas Bodström säger till Rapport:
– Vi har det i Sverige och det har löst flera grova brott här hemma. Då är det märkligt om vi inte också ska kunna reglera det internationellt.

Arbetet med den nya lagen påbörjades för ett år sedan, när Storbritannien, Sverige, Irland och Österrike presenterade ett förslag. Arbetet var en följd av terrorattacken i Madrid, som dödade närmare 200 personer.

Där koordinerades terroristernas planer via mobiltelefoner. I den första versionen var det tänkt att data skulle behöva lagras i upp till tre år. Kritik har dock kommit från flera håll, framför allt mot bakgrund av att förslaget kan leda till stora problem för operatörerna.

Ett annat förslag är att det ska bli lättare för polis inom EU att utbyta information över nationsgränser, ett beslut som väntas tas i slutet av året.