Bara genom att uppgradera serverparken kan företaget minska koldioxidutsläppen under 2007 med 130 000 kilo.

Alla annan utrustning, kylanläggningar, släckningsutrustning och reservkraft kommer successivt att bytas ut mot mer miljövänliga alternativ om det behövs.

I samband med att FS Datas nya serverhall byggs ut under året kommer bolaget att välja utrustning med hänsyn till miljöeffekten.
Alla åtgärder ligger helt i linje med FS Datas nya miljöprofil, som bland annat innebär att all utrustning som köps in ska vara så miljövänlig som möjligt.