Justitiedepartementet arbetar just nu med att tolka EUs såkallade IPRED-direktiv och väntas presentera ett lagförslag i maj. Direktivet kan ge upphovsrättshavare i till exempel film- och skivindustrin långt mycket större rättigheter i kampen mot illegal fildelning, till exempel möjlighet att avkräva fildelare på information om varifrån de laddat ner upphovsrättsskyddat material.

Men Roger Wallis, KTH-professor i medieteknik, varnar för att ge upphovsrättshavare ännu större rättigheter än de har idag. IPRED-direktivet bygger tekniskt förlegad lagstiftning och tar inte hänsyn till varken hur tekniken fungerar eller hur människor beter sig idag, säger han.

– Det begränsar både innovation och utveckling, säger Roger Wallis. Lagar som bygger på att skydda upphovsrättshavare snarare än kreatörer är orimliga, anser han.

Tillsammans med Lars-Erik Eriksson, doktor i kommunikationsteori vid KTH, arbetar Roger Wallis med KTH-projektet Musiclessons som undersöker hur bredbandsteknik förändrar gällande affärsmodeller och regelverk.

Roger Wallis och Lars-Erik Eriksson förespråkar fri fildelning. De menar att rådande upphovsrättslagstiftning blir allt mer meningslös i takt med att mediebolagen växer och köper upp allt fler upphovsrätter. Avståndet mellan skaparen och upphovsrätten blir för stort:

– I dag ägs stora sjok av rättigheter av få händer. Rättighetshavarna använder upphovsrätter för att tjäna mer pengar utan att stimulera mer kreativitet, säger Roger Wallis.

Gör EU filmbranschen till poliser? Missa inte CS webb-tv-debatt om fildelning på fredag!

Fakta

Gör EU filmbranschen till poliser? Vad kommer IPRED-direktivet att betyda för svensk lag, och kommer det göra det lättare för antipiratbyrån att jaga fildelare?

På fredag visar CS en webb-tv-debatt om fildelning och upphovsrätt där bland annat Monique Wadsted, advokat som företräder Motion Picture Association i Sverige, svarar på vad filmbranschen vill få ut av strängare upphovsrättslagar. Missa inte det!