Det nya lagförslaget bygger på EUs IPRED-direktiv, som syftar till att harmonisera EUs lagar när det gäller brott mot upphovsrätten. I Computer Swedens webb-tv-debatt säger Monique Wadsted, advokat och företrädare för den amerikanska branschorganisationen Motion Picture Association, MPA, att strängare regler är ett måste för att få stopp på illegal fildelning.

– Det måste finnas möjlighet, givetvis med ordentliga rättssäkerhetsgarantier, att kunna lagföra brott. Något annat fungerar inte i ett demokratiskt samhälle, säger hon.

Film- och musikbranschen efterlyser större möjligheter att ”avlasta” polisens arbete och ta på sig ansvaret för att samla bevis mot misstänkta upphovsrättsbrottslingar.

– Det [IPRED] skulle ge, inte bara åt Hollywood utan alla upphovsrättshavare, möjlighet att ingripa på ett enklare sätt, säger Monique Wadsted.

– Som det är nu är man tvungen att sätta igång ett polisärende. Men polisen har inte resurser att hantera den mängd upphovsrättsintrång som pågår, säger hon.

IPRED-direktivet har fått utstå hård kritik från fildelningslobbyn och grupper som värnar om den personliga integriteten.

Fredrick Federley, riksdagsledamot för centerpartiet, anser att lagförslaget måste ta hänsyn till den ökade risk för integritetskränkningar som IPRED-direktivet för med sig.

– Det jag känner en viss oro för är just det här att ett privat företag kan begära av en Internetleverantör att till exempel lämna ut ip-adresser. Där känner jag mig väldigt tveksam, säger han i Computer Swedens webb-tv-debatt.

Ett sådant scenario varnar också skribenten och fildelningssympatisören Oscar Swartz för:

– Det här kan innebära att operatörer måste dela med sig av uppgifter om hur deras användare beter sig på nätet. Hittills har man betraktat det som någonting operatören inte får göra. Nu gör man tvärt om och säger att dom kanske måste göra det här.

Se debatten i CSTV här.