CS RÄTTAR: På förstasidan i dagens Computer Sweden uppges att tjänsten Dold.se blir mindre anonym. Så är inte fallet. De åtgärder Dold.se planerar att vidta påverkar inte användarnas anonymitet utan begränsar bara tillgången till svartlistade adresser.


För första gången har en av de nya anonymitetstjänsterna orsakat problem för en barnporrutredning. Polisens spaning efter en misstänkt måste avbrytas sedan det sista spåret pekat på en ip-adress som tillhör Dold.se, en tjänst som för det möjligt att surfa utan att lämna spår.

– Därmed är det slut för oss. En anmälan har upprättats, men utrednignen är nedlagd nu. Det är frustrerande, säger Sten Warmland, kriminalinspektör på rikskriminalens it-brottssektion.

– Att vi inte kan komma längre kommer försvåra för oss. Det är frustrerande.

Nu vidtar Dold.se åtgärder för att förhindra missbruk. Med hjälp av en lista över tusentals utpekade webbadresser ska tillgången till barnpornografi på nätet blockeras. En dialog med polisen pågår redan, berättar Fredrik Bernsel, affärsområdeschef på IDG online som ligger bakom tjänsten.

– Det är förjävligt att det har hänt. Någon har brutit mot avtalet. Man blir besviken, eftersom tjänsten vänder sig till vanliga människor som känner oro, säger han.

Samtidigt försvarar Fredrik Bernsel tjänsten som han menar provocerats fram av strängare lagar som inkräktar på den personliga integriteten. Enligt de marknadsundersökningar IDG genomförde innan tjänsten lanserades var så mycket som 75 procent av alla tillfrågade intresserade av att kunna surfa anonymt.

– 75 procent av befolkningen är inte brottslingar. Lagstiftningen känns inte förenlig med ett öppet samhälle, säger han.

Han får medhåll av Jan Axelsson, grundare av Flashback som på tisdagen lanserade sin egen anonymiseringstjänst.

– Det är ingen självklarhet vilken väg man ska gå. I det här fallet finns det skäl att komma åt personen, men när lagen blir strängare vill vi göra någonting för att motarbeta den, säger han.

– Det vore bättre om politikerna tog några steg bakåt. Det finns alltid sätt att kringgå saker och ting. När man pratar om att avlyssna all e-posttrafik är det ingen bra utveckling.

Flashbacks tjänst bygger på samma plattform som Relakks, en tjänst som lanserades under 2006 av Jonas Birgerssons företag Labs2 och anonymiserar all trafik, inte bara surfning.

Fakta

Av omkring 600 anmälda fall av barnpornografibrott 2004 krävde 118 spårning av ip-adresser.
Genom att låta trafiken gå via servrar som inte loggar ersätts användarens ip-adress av en anonym adress som inte kan knytas till personuppgifter.
Dessutom krypteras trafiken mellan tjänstens server och användaren, vilket gör att själva informationen som skickas inte kan avlyssnas.
Dold.se drivs av ett dotterbolag till IDG, som även ger ut Computer Sweden.