Utmärkelsen delas ut av styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet. Motiveringen är att Bill och Melinda Gates - genom sin stiftelse "aktivt och långsiktigt bidrar till att förbättra människors hälsa där behoven är som störst".

Bill & Melinda Gates Foundation stödjer hälso- och sjukvård i fattiga länder och finansierar forskning för effektiva åtgärder mot de största globala hälsoproblemen. Stiftelsen har hittills lämnat 7,8 miljarder dollar i stöd till global hälsa.

– Eftersom Gates Foundations arbete med global hälsa bygger på vetenskaplig grund, används stiftelsens bidrag på effektivast möjliga sätt, säger Jan Carlstedt-Duke, ordförande i styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

I januari nästa år kommer en särskild promotionsceremoni att anordnas i Stockholm.