Samverkansövningen SAMÖ 2007 är en av de största i sitt slag någonsin i Sverige och iscensätter en terrorattack mot Stockholms spårtrafik.

Men redan tidigt på onsdagsmorgonen kraschade KBMs webbplats, troligen på grund av en kraftig trafikökning.

Kraschen har fått allvarliga konsekvenser för övningen. KBMs webbplats innehåller den telefonlista som deltagarna använder för att komma i kontakt med varandra samt fiktiv medierapportering om det scenario som utspelas.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. Samtidigt är det här anledningen till att vi har sådana här övningar, för att verkligen testa systemen. Det är bättre att det händer under en övning än i ett skarpt läge, säger Erik Löfgren, informatör på KBM.

– Övningen fortskrider, men det har uppstått ett informationsglapp som vi försöker hantera så snabbt som möjligt.

KBM arbetar nu med alternativa lösningar för att få igång informationsflödet igen. Bland annat kommer myndighetens nya webbaserade informationssystem att tas i bruk för första gången. Ett callcenter inrättas också dit deltagarna i övningen kan vända sig för mer information.

Betyder det här att ni måste se över er it-infrastruktur?

– Det gäller att ha rutiner för att snabbt hitta parallella lösningar. Nu ska vi se över vad det här beror på, säger Erik Löfgren.

Ärligt talat, är inte det här lite pinsamt?

– Jag skulle inte vilja använda uttrycket pinsamt. Det är allvarligt att det händer, men det är också en nyttig lärdom.

Vid elvatiden på onsdagen var sajten fortfarande oåtkomlig. KBM meddelar att myndighetens tekniker arbetar med att få webbplatsen på fötter igen.

Fakta

Fler än 40 myndigheter och upp till 4000 personer deltar i SAMÖ 2007 som sägs vara den största övningen i sitt slag någonsin i Sverige.

Övningen iscensätter en terrorattack mot Stockholms spårtrafik med efterföljande spridning av radioaktiva ämnen. Krisberedskapsmyndighetens roll är att samordna och planera övningen. Syftet är att utvärdera och stärka Sveriges beredskap vid terrorattentat.

Bland de medverkande myndigheterna märks Försvaret, Smittskyddsinstitutet och Räddningsverket. Övningen pågår mellan den 24 och 26 april i Stockholm, men utspelas enbart dagtid.