Jag har gjort en undersökning där jag har involverat vänner och bekanta med teknikintresse.

Få är nöjda med sina mobiler. De är för krångliga och telefonen ger inte det som utlovades.

En Siemens C60 går inte att ha lös i fickan, eftersom telefonens tangentlås aktiveras/avaktiveras med tryck på endast en knapp.

Samsung E-700, den andra vi har på kontoret, går inte heller att ha i fickan. På den sitter kamerans avtryckare oskyddad på telefonens sida. Efter en vecka är minnet fyllt av svarta bilder som tar lång tid att radera.

Men det är en liten miss jämfört med att telefonen trots tystläge spelar upp ljud för obesvarade samtal.

Två civilingenjörer inom it-branschen har en tävling om att den som först lyckas skicka mms till den andra med sin Sony Ericsson T630 vinner en middag.

En av dem satt med Vodafone i telefon i 2,5 timmar för att göra inställningar för att skicka mms.

Det lyckades inte. Rådet blev att söka en återförsäljare.

En bekant har en Sony Ericsson T230, vars navigering han är missnöjd med. Det krävs sju knapptryckningar för att kunna sms:a.

Listan med exempel kan göras lång: utformning av knappar och joysticks, skalet, navigering/struktur och tjänsterna.
Jag undrar hur utvecklingsprojekten hos tillverkare och operatörer ser ut.

Kaisa Solman, Usability