– Jag är mycket glad för resultatet i dagens omröstning. Det var ett kontroversiellt förslag men nu har vi nått våra två huvudmål: Att ge medel att bekämpa piratkopiering - som är en plåga för hela kontinenten - och att motverka konsumentbrott, säger Nicola Zingaretti, italiensk EU-parlamentariker och den som varit parlamentets rapportör i frågan, vid en presskonferens i Strasbourg.

Direktivet, kallat Ipred 2, har mött hård kritk från upphovsrättskritiker och yttrandefrihetsaktivister. Direktivet kriminaliserar alla intrång i immateriella rättigheter, men också anstiftan, försök till och medverkan till intrång i upphovsrätten. Detta skulle enligt kritikerna kriminalisera till exempel Youtube, internetleverantörer och utvecklare av p2p-mjukvara.
Syftet med direktivet är enligt Nicola Zingaretti att harmonisera lagstiftningen för brott mot upphovsrätten inom EU.

– Vi har skapat en långtgående harmonisering för att slå ner dessa brott, säger Nicola Zingaretti.

Slutanvändaren är undantagen i det förslag som röstades igenom i dag. Den enskilda person som använder en piratkopierad produkt och som inte gör det för att tjäna pengar ska inte kunna åtalas och dömas. Information som används för studier eller forskning är också undantagen.

– Vi har garanterat att konsumenternas rättigheter skyddas. Människor ska inte kunna åtalas för att man använder webben, säger Nicola Zingaretti, som också meddelade att patenträttigheter är exkluderade ur direktivet.

Ipred 2 kommer närmast att behandlas av EUs ministerråd.